Klub Darcov

Klub darcov je výnimočnou iniciatívou, ktorá zbližuje ľudí ochotných dlhodobo pomáhať mestu Bardejov prostredníctvom svojich darov a zároveň sa aktívne zapájať do rozhodovania o ich použití.
Tento klub umožňuje darcom podporiť široké spektrum aktivít zameraných na zlepšenie kvality života a príležitosť podporiť pozitívne zmeny vo svojom okolí.

Členom Klubu darcov sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá venuje KNBJ finančné prostriedky podľa svojich možností. Každý člen, ktorý venuje 35 € a viac / alebo počas benefičných aktivít KNBJ 70 € a viac, získava aj právo stať sa členom hodnotiacej komisie a tak priamo spolurozhodovať o použití darovaných financií. Hodnotenie projektov v grantovom programe Klub darcov 2021/2022 sa uskutoční 21. septembra 2021. 

Partnermi Klubu darcov 2021/2022 je Bardterm, s.r.o. a Mesto Bardejov.

Krátky popis podporených projektov v grantovom programe Klub darcov môžete nájsť v Ročných správach KNBJ.