Tenisový benefičný turnaj

5. júla 2012  a 2013 sme  usporiadali charitatívnu akciu – Tenisový benefičný turnaj, na ktorom si každý účastník nielen zašportoval, ale svojím štartovným zároveň podporil projekty v našich grantových programoch Čistý Bardejov, Deti a mládež. Okrem tenisového turnaja si mnohí účastníci zahrali aj volejbal, petang a kroket. Všetkým, ktorí prišli takto aktívne stráviť voľný deň a podporiť tým dobrú vec, ďakujeme!

Odborným garantom podujatia bol Telovýchovný klub TK WLP.
Materiálne podujatie podporil Bamos, s.r.o., Hotel Bardejov a finančne VK Bardejov, s.r.o.