Great War: Graves and Historical Memory

1. svetová vojna: Hroby a Historická pamäť.
Grant Višegrádskeho fondu

www.visegradfund.org

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MEDZINÁRODNOM PROJEKTE, NA KTOROM SPOLUPRACUJE KOMUNITNÁ NADÁCIA BARDEJOV (2018/2019)

V súčasnosti, viac ako 100 rokov po skončení 1. svetovej vojny, je stále ťažké nájsť jednotné informácie o pamätných vojnových miestach a vojnových cintorínoch. Nemáme ani žiadne univerzálne mapy, dostupné databázy týchto miest alebo zoznamy mŕtvych vojakov. Naša stránka: http://mp.if.ua/  umožňuje vidieť on-line vojnové hroby z 1. svetovej vojny z Ukrajiny, Poľska, Slovenska a  Maďarska a vyhľadať informácie o tých, čo zahynuli na fronte v tejto krvavej vojne.
Veríme, že tento zdroj bude užitočný pre tých, ktorí skúmajú európsku históriu alebo sa pokúšajú zistiť  viac o príbuzných, ktorí padli v ťažkých vojnových časoch. Stránka je neustále aktualizovaná a oceníme každú pomoc pri realizácii tohto projektu.

Projekt “1. svetová vojna: hroby a historická pamiatka” bol zrealizovaný s podporou Medzinárodného Vyšehradského fondu v rokoch 2018 – 2019.
Cieľ projektu: zvýšiť povedomie o spoločnom historickom dedičstve Východnej Európy prostredníctvom zvečnenia pamiatky vojakov padlých v 1. svetovej vojne bez ohľadu na ich národnosť alebo príslušnosť k bojujúcim stranám.

Špecifické ciele projektu:
– vyhľadať a zjednotiť dáta o pochovaných vojakoch a ich pohrebných miestach v partnerských krajinách
– rozšírenie možností súčasníkov dozvedať sa o osude svojich predkov
– vytvorenie predpokladov pre zachovanie historických pamiatok, ich zmenu z marginalizovaných na oživené pamätné miesta 1. svetovej vojny

Hlavný realizátor:
Polski Zespol Humanitarny: pzh.org.pl

Partneri:
ГО «Поступовий гурт франківців», м. Івано-Франківськ : postup.if.ua
Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület : kdie.weebly.com
Угорський культурно-освітній центр : www.facebook.com/hungarianculturalcentre
Komunitná nadácia Bardejov : www.knbj.sk

Partneri projektu vytvorili internetovú stránku: http://mp.if.ua/ obsahujúcu zoznam padlých vojakov a interaktívnu mapu vojnových pamätníkov a  cintorínov. Taktiež bola vydaná mapa pamätných miest, pri vojnových  cintorínoch bolo osadených 20 informačných tabúľ  so všeobecnými informáciami o udalostiach 1. svetovej vojny a o pochovaných. Dva vojenské cintoríny boli vyčistené a tiež bola zorganizovaná záverečná medzinárodná konferencia.
Partneri projektu ďakujú komunálnej organizácii Ivano-Frankivského regionálnej rady „Pamäť“ a Oddeleniu pre medzinárodné vzťahy, investície a projektovú aktivitu Regionálnej rady za metodologickú asistenciu pri navrhovaní a realizácii projektu.
Prihovárame sa k miestnym samosprávam a uvedomelým občanom s prosbou o pomoc pri výskume vojnových pohrebísk z 1. svetovej vojny a identifikácii pochovaných vojakov. Môžete nám písať na knbj@bardejov.sk.
Ďalšie informácie o projekte môžete nájsť v obrázkovej prílohe: TU.