Naše aktivity

Komunitná nadácia Bardejov sa okrem realizovania grantových programov venuje aj ďalším aktivitám a vytvára vlastné projekty zamerané na zlepšovanie kvality života v meste (Čistý Bardejov, multikultúrne festivaly),rozvoj občianskej spoločnosti (Deň aktívneho občianstva) a podporu miestnej filantropie (Benefičný večer).