Ako sa stať darcom?

Každá fyzická aj právnická osoba môže podporiť komunitnú nadáciu rôznymi spôsobmi:

  • Finančným darom, ktorý bude použitý podľa dohody nadácie a darcu na existujúce alebo nové programy nadácie.
  • Nefinančným darom – v podobe rôznych služieb, kancelárskych potrieb a pod., ktoré komunitná nadácia víta ako pomoc pri znižovaní nákladov na programové aktivity.
  • Online darovaním
  • Otvorením Nadačného fondu – vhodný pre darcov, ktorí plánujú dlhodobú podporu komunity. Výhodou nadačného fondu je kompletná administratíva fondu, ktorú zabezpečuje komunitná nadácia, prezentácia fondu a darcu.
  • Programom „na mieru“  – vhodný pre darcov, ktorí majú konkrétnu predstavu čo a koho chcú podporiť.  Darca si sám môže zvoliť zameranie programu (životné prostredie, kultúra, voľnočasové aktivity, šport, drogová prevencia a pod.)
  • Darovaním zo závetu – v súčasnosti zákon umožňuje odkázať majetok, alebo jeho časť aj neziskovým organizáciám. V závete môže darca uviesť na aký účel si želá, aby jeho dar nadácia použila.
  • Stať sa dobrovoľníkom Komunitnej nadácie Bardejov.