Organizácie

Zoznam aktívnych organizácií a združení v Bardejove, s ktorými najčastejšie spolupracujeme na rozvoji bardejovskej komunity:

Vita in Suburbium je občianskym združením, ktoré svoje aktivity smeruje k oživeniu židovského suburbia a židovskej kultúry v Bardejove.

De Profundis je neformálnym združením slobodných bardejovských umelcov: Ján Šoltés, Pavol Tarasovič a Jozef Boža.  Vštci traja umelci sú našimi významnými nefinančnými darcami a aktívne sa zapájajú do našich projektov.

OZ Different je združenie podporujúce rozvoj kultúrnych aktivít v našom meste. Zameriava sa na rôzne oblasti alternatívnej kultúry v hudobnej, filmovej aj enviromentálnej sfére. Viac o aktivitách združenia sa dozviete na ich stránke tu.

OZ Dobrá MyšLIENKA spoločne s KST Bardejov sa venujú rozvoju turistiky a podpore ekologického myslenia v našom regióne. Aktuality o rôznych turistických akciách a projektoch  môžete nájsť na ich stránkach tu.

SOS Psíky je občianskym združením, ktoré sa stará o opustené a týrané psíky v Bardejove a okolí, najme hľadaním adopčných rodín alebo dočasnej opatery. Viac informácii tu.