Spolupráca

s KARPATSKOU NADÁCIOU:

LUNCHSEMINÁRE:

Pozvánka na prvý Lunchseminár v Bardejove: Už nikdy žiaden Start up

Karpatská nadácia je unikátna regionálna nezisková organizácia, ktorá ako jediná na Slovensku pôsobí predovšetkým na území východného Slovenska – košického a prešovského kraja. Vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby založeného na práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do riešenia miestnych potrieb.

Komunitná nadácia Bardejov dlhodobo spolupracuje s Karpatskou nadáciou, okrem účasti na ich vzdelávacích aktivitách, participujeme aj na niektorých cezhraničných projektoch. Zatiaľ posledný projekt s názvom Skutočne spoločne zameraný na podporu rozvoja vidieka na Ukrajine, na ktorom sme mali tú česť spolupracovať, sa práve uzatvára a výstupy z jeho realizácie môžete nájsť v tejto milej publikácii: