Ročné správy

Aktuálna Ročná správa za rok 2017

Informácie o našej činnosti a aktivitách v minulých rokoch zhrnuté do ročných správ  si môžete prečítať prostredníctvom týchto odkazov:

2016201520142013201220112010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

/images/twitter-icon.png