Ročné správy

Aktuálna Ročná správa za rok 2016

Ročná správa KNBJ za rok 2015.

Informácie o našej činnosti a aktivitách v minulých rokoch zhrnuté do ročných správ  si môžete prečítať prostredníctvom týchto odkazov:

20142013201220112010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

/images/twitter-icon.png