2 % z dane

Komunitná nadácia Bardejov je registrovaným prijímateľom percent zo zaplatenej dane z príjmu fyzických aj právnických osôb.

Aj vďaka Vašim percentám z dane, ktoré ste nám poukázali v minulých rokoch môžeme naďalej podporovať zmysluplné projekty aktívnych Bardejovčanov prostredníctvom našich grantových programov. Asignáciou svojich 2% (v prípade fyzických osôb) alebo 1% (v prípade právnických osôb) prispievate k zvyšovaniu kvality života vo svojom meste.

Údaje, ktoré potrebujete k poukázaniu sumy percent zo zaplatenej dane z príjmu pre Komunitnú nadáciu Bardejov:
Názov organizácie: Komunitná nadácia Bardejov
Sídlo: Radničné námestie 21, 085 01 Bardejov
Právna forma: nadácia
IČO: 37880136

Ste živnostník, alebo si podávate daňové priznanie sami?
– v tom prípade nám môžete svoje 2% z dane z príjmu poukázať priamo v tlačive daňového priznania na strane 5, ktoré je potrebné podať do 31. marca 2021.

Ste zamestnaný?
– zamestnanci vyplnia VYHLÁSENIE o poukázaní sumy 2%  a požiadajú svojho  zamestnávateľa o POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmu a obidve tlačivá doručia do 30.apríla 2021 na daňový úrad podľa svojho bydliska, prípadne k nám do kancelárie na Radničné námestie 21.

Ste právnická osoba?
– ak nám chcete ako právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového  priznania (31. marec 2021) je zároveň aj posledným dňom, kedy nám môžete darovať  financie vo výške 0,5%. Ak ako právnická osoba nedarujete 0,5%, tak v roku 2021 môžete  poukázať iba 1% dane z príjmu. Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 1% z dane nájdete vo  svojim daňovom priznaní na strane 7.
Podrobnejšie informácie o poukázaní a prijímaní 2 % z dane nájdete na stránke rozhodni.sk.

Ďakujeme, za Vašu podporu!
Ak chcete vedieť aké projekty ste pomohli podporiť vďaka poukázaniu Vašich % z dane, pozrite si náš zoznam podporených projektov.