Verejná zbierka

Ako Komunitná nadácia Bardejov sme od našich Komunitných trhov spustili aj verejnú zbierku. Jej cieľom je predovšetkým podpora komunitných aktivít v našom meste a podpora aktívnych Bardejovčanov udeľovaním grantov prostredníctvom grantových programov nadácie.

Verejná zbierka sa bude uskutočňovať formou predaja predmetov a zbieraním dobrovoľných príspevkov do stacionárnych pokladničiek v rámci našich aktivít na Radničnom námestí, Komunitných trhov a pod. až do konca roka 2021.

Doteraz sa nám vďaka Vám podarilo na podporu komunitných aktivít v našom meste vyzbierať 135 €.

Ďakujeme!