Beh za A(tra)ktívny Bardejov

Dobrovoľníctvo a komunitná spolupatričnosť v nedeľu na Radničnom námestí dominovali

V Benefičnom behu za A(tra)ktívny Bardejov sa behalo na podporu dvoch zaujímavých projektov

Benefičný beh komunitnej nadácie opäť – už po siedmy raz – zmobilizoval v nedeľu – 1. augusta 2021 na Radničnom námestí bardejovskú komunitu v počte – 93 bežcov. Neboli to však iba Bardejovčania. Podporiť svojich priateľov – predkladateľov dvoch projektov prišli aj z iných častí Slovenska. Každý bežec svojím štartovným podporil jeden z dvoch projektov, podľa vlastného výberu. Išlo o projekty:  projekt č. 01 – modrej farby –  ZBOROVSKÝ HRAD – OBNOVA A KULTÚRNE PODUJATIE 2021 (Združenie Za záchranu Zborovského hradu), projekt č. 02 – žltej farby – BAŠTA MOBILITY (Združenie Different, o.z.).

Zaujímavú atmosféru, napokon v nedaždivom počasí,  obohatilo a spríjemnilo hudobné vystúpenie  speváčky a gitaristky Timey Jazudekovej a pesničkára Stana Géciho . Záverečnú časť charakterizovala tradičná tombola  vytvorená z darov od  partnerov podujatia – fi. Hobby House Kobyly – Vladimír Kažimír, Topa sport – p.  Tomáš Jakubášek a Nábytok Trudon – Ing. Stanislav Šesták. Uvedené aktivity moderoval pán Juraj Ščerbík.
Benefičný beh je vyvrcholením grantového programu A(tra)ktívny Bardejov a prvoradé na tomto podujatí je pre predkladateľov projektov získanie čo najväčšieho grantu pre svoj projekt. Celkový grant pozostáva zo štartovného (min. 12€/ bežec), sponzorského od sponzorov a daru od komunitnej nadácie v sume 10€/bežec, avšak maximálne 500€/ projekt.
Na základe týchto kritérií obdržali predkladatelia projektov od zástupcov Komunitnej nadácie Bardejov a generálneho partnera – spoločnosti BARDFARM, s.r.o. – Lekáreň U Sv. Egídia symbolické šeky.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PODPORENÝCH PROJEKTOV:

Projekt č. 01: HRAD ZBOROV – OBNOVA A KULTÚRNE PODUJATIE V ROKU 2021

Združenie za záchranu Zborovského hradu sa spolu s remeselníkmi a dobrovoľníkmi sústredí na obnovu polygonálnej bašty, jej atiky, výsledkom čoho bude bezpečný a suchý interiér pre návštevníkov hradu. V letných mesiacoch pre nich pripravia aj zaujímavý kultúrny program pod názvom Leto na hrade.
Získaný grant:  3 754 €.

Projekt č. 02: BAŠTA MOBILITY

Zvýšiť komfort a zlepšiť zázemie pre imobilných návštevníkov Bašty a cyklistov je cieľom projektu občianskeho združenia Different. Dosiahnuť  to chce dobudovaním toaliet pre imobilných a telesne postihnutých návštevníkov a osadením stojanov na bicykle pred Hrubou baštou. Sledujú tým aj dlhodobý zámer, aby sa Bašta stala centrom cyklisticky mobilných ľudí.
Získaný grant:  866 €.

VÍŤAZNÍ BEŽCI A BEŽKYNE V BEHU ZA A(TRA)KTÍVNY BARDEJOV 2021

HLAVNÝ BEH – 6 km

Kategória MUŽI:

1. miesto  JAKUB HERSTEK
2. miesto  MATÚŠ NAGY
3. miesto  PETER GAJDÁR

Kategória ŽENY:

1. miesto   ZUZANA GAJDOŠOVÁ
2. miesto  MIRKA PACHÚTOVÁ
3. miesto  MICHAELA KOSMAČOVÁ

HOBBY BEH – 2 km

Kategória MUŽI:

1. miesto  SAMUEL KURUC                               
2. miesto  TIMOTEJ RIMARČÍK
3. miesto  VLADIMÍR FRICKÝ

Kategória ŽENY:

1. miesto  JANA RIMARČÍKOVÁ
2. miesto  JITKA FECIĽÁKOVÁ
3. miesto  RENÁTA KURUCOVÁ

Foto: Aurélia Burgerová

Výsledné tabuľky časov – HOBBY BEH a HLAVNÝ BEH

K úspechu celého grantového programu pomohli predovšetkým firemní partneri:
spoločnosť BARDFARM, s.r.o. – Lekáreň U Sv. Egídia, ako generálny partner, a partneri Hobby House Kobyly, Anavek, s.r.o., Viera Korytková – Richelieu, Trudon nábytok, Hypermarket Tesco, Prima les, s.r.o., Topa sport, Lucas Art Production a mediálni partneri: Ponet press, Ahoj Bardejov, Bardejovská TV spoločnosť.

Dobrovoľníci: Mladí filantropi, učitelia – časomerači z Gymnázia L.S. a Súkromného gymnázia DSA Bardejov a členovia Združenia Different, o.z.
Všetkým uvedeným subjektom a osobám veľmi pekne ďakujeme za skvelú spoluprácu a úspešným žiadateľom o grant komunitnej nadácie blahoželáme!