Spojenie Bardejov-Krynica

Ako pokračovanie nášho minuloročného medzinárodného projektu Od Aktívneho Občianstva k EuroObčianstvu, kde bolo našim zámerom priblížiť Európu občanom a umožniť im spolupodieľať sa na stále väčšej prepojenosti krajín EÚ, sme sa rozhodli pokračovať v zavedení prázdninového, 1. cezhraničného autobusového spojenia prihraničných miest:

TRASA: BARDEJOVSKÉ KÚPELE / BARDEJOV – KRYNICA a späť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASA:  KRYNICA  – BARDEJOV / BARDEJOVSKÉ KÚPELE a späť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena spiatočného lístka: 5,00 € / 24 Zl.

Možnosť objednania si turistického sprievodcu po meste Krynica/Bardejov.