Máme radi Bardejov

Komunitná nadácia Bardejov realizuje od augusta 2015 do konca júla 2016 vlastný projekt podporený Akadémiou pre rozvoj filantropie v Poľsku v rámci V4 Community Foundation Maturity Program.

Cieľom projektu je dosiahnuť pozitívne zmeny v bardejovskej komunite (meste) cez aktivizáciu širokej verejnosti do svojpomocného skvalitňovania života v meste. Tieto zmeny chceme dosiahnuť  cez umožnenie im vyjadriť sa k problémom a potrebám komunity za účasti zástupcov troch sektorov spoločnosti,  pestovať vlastnú hrdosť na svoju komunitu,  umožniť im aktívne pretvárať komunitu a zlepšovať tak ich  postoj ku komunitnej filantropii a dobrovoľníctvu.

Hlavnými aktivitami vedúcimi k stanovenému cieľu sú:
1. Občiansky prieskum potrieb komunity – dáva príležitosť obyvateľom Bardejova nielen vyjadriť sa k verejným záležitostiam a problémom  v meste, ale umožní im aj svojpomocne ich riešiť, ak sa pre takýto spôsob skvalitňovania života v meste slobodne rozhodnú. Komunitná nadácia je pripravená im v tom byť nápomocná finančnými grantmi a poradenskými službami.
2.  Komunitné stretnutia respondentov prieskumu s volenými zástupcami miestnej samosprávy vo viacerých mestských častiach Bardejova

Výstupom prvých dvoch aktivít bude tzv. MAPA POTRIEB KOMUNITY, verejne prezentovaná a zároveň predložená zástupcom miestnej samosprávy
3. Príprava mladých dobrovoľníkov do práce v neziskových organizáciách a zapojenia sa do miestneho verejného života
4. Realizácia dvoch grantových programov KNBJ – A(tra)ktívny Bardejov a Mladí filantropi s akcentom na aktivizáciu komunity a využitie čerstvých poznatkov z mapovania potrieb komunity
5. Nastavenie smerovania KNBJ na najbližšie roky na základe MAPY POTRIEB KOMUNITY.

Pozriete si VÝSLEDKY PRIESKUMU POTRIEB KOMUNITY

MAPU POTRIEB: