Čistý Bardejov

Hlasovanie o najväčší Hyzdič mesta 2021

Komunitná nadácia Bardejov v rámci programu Čistý Bardejov každoročne od roku 2007 organizuje súťaž o najkrajšie okolie rodinného domu, bytového domu a organizácie v meste. Súťaž vyhodnocujú členovia Správnej rady KNBJ, poslanci MsZ a dobrovoľníci nadácie.
Okrem tohto verejného ocenenia má program Čistý Bardejov aj svoju druhú – reštrikčnú úroveň, ktorá spočíva vo vyhľadávaní tzv. „hyzdičov“ mesta – priestranstvá a objekty, ktoré svojím vzhľadom alebo stavom narúšajú celkové prostredie mesta.

Tento rok je hlasovanie iba v online forme, preto budeme vďační za každé Vaše hodnotenie. Hlasovať môžete do stredy 27.októbra do polnoci.

Vlastník alebo inštitúcia zodpovedná za daný stav hyzdiča, ktorý získa najviac bodov, bude vyzvaný/á k odstráneniu nedostatkov.

Aktuálna situácia nám nedovolí urobiť osobné slávnostné vyhodnotenie ako zvyčajne. Víťazov o najkrajšie okolie, ale aj držiteľa ceny „Bodliak mesta“ navštívime individuálne a výsledky zverejníme na našej webovej stránke knbj.sk, na sociálnych sieťach a v médiách v novembri 2021.

Svoj názor môžete vyjadriť v tomto formulári: https://forms.gle/khiG5FT7SEy6GL157

Vyhodnotenie programu Čistý Bardejov 2020

Komunitná nadácia Bardejov ocenila víťazov súťaže O najkrajšie okolie a udelila „Bodliak mesta za rok 2020“.

V piatok, 16.októbra t.r. už po 16-ty krát vyhodnocovala Komunitná nadácia Bardejov svoj najväčší program – Čistý Bardejov. Z dôvodu súčasných korona – vírusových opatrení nebolo možné toto vyhodnotenie urobiť tradičným slávnostným spôsobom na verejnosti.

O programe a jeho tohtoročných výsledkoch preto prinášame informácie len prostredníctvom našej webovej a Fb stránky a okresných médiách – BTV, Ahoj Bardejov a Bardejovské novosti.

Súčasťou programu bola aj videodebata venovaná 20. výročiu zápisu Bardejova do Zoznamu UNESCO. Záznam z debaty si môžete pozrieť tu:

Program je charakteristický tým, že občania môžu požiadať komunitnú nadáciu o grant do sumy 600 € pre skrášlenie okolia pred svojím bytovým domom, alebo na zveľadenie verejného priestoru,  ale tiež tým, že všetky objekty a priestranstvá v meste sú hodnotené v troch kategóriách: 1. rodinné domy, 2. bytové domy a 3. organizácie.

Treťou úrovňou programu je reštrikčná súťaž zameraná na vyhľadávanie tzv. hyzdičov mesta. Vyhodnotený najväčší hyzdič získava každoročne  putovnú „cenu“ Bodliak mesta.

Za rok 2020 toto ocenenie získal, na základe on-line hlasovania verejnosti z  9 „kandidátov – hyzdičov“ zanedbaná fontána v Bardejovských Kúpeľoch – pred Strediskom obchodu a služieb. Jej vlastníkom sú Bardejovské kúpele, a.s.

Na 2. mieste skončil bývalý liečebný dom DUKLA – vlastník Bardejovské Kúpele, a.s. a 3. miesto získal chátrajúci objekt – bývalé Flamingo na Vinbargu.  Vlastníkom je – SCOMA, a.s.

Program Čistý Bardejov je realizovaný komunitnou nadáciou už od roku 2005 v rámci Strategického plánu ekonomicko – sociálneho rozvoja mesta. Jej partnerom v programe je aj mestská samospráva a Bardejovská TV spoločnosť.

Vyhodnocovanie súťaže O najkrajšie okolie je každoročne uskutočňované hodnotiacimi komisiami zostavenými  z členov Správnej rady KNBJ, poslancov mestského zastupiteľstva a dobrovoľníkov KNBJ.

V kategórii Rodinné domy boli v tomto roku ocenení:

  1. rodina Ing. Petra Kertysa, m.č. Bardejovská Nová Ves, ul. Orechová 9
  2. rodina Ivana Pionteka, ul. Štefánikova 13A
  3. rodina Mgr. Jána Šoltésa, ul. Pod Šibeňou horou

Kategória Bytové domy:

  1. obyvatelia bytového domu na ul. Komenského 12-15
  2. obyvatelia bytového domu na Vinbargu, Nám.arm.gen. L. Svobodu 17
  3. obyvatelia bytového domu na ul. Ťačevská 8 – 10

Kategória Organizácie:

  1. Krytá mestská plaváreň, Wolkerova ul. – investor do rekonštrukcie a správca: BARDTERM, s.r.o. – konateľka Ing. Mária Vaňková
  2. areály firmy KAMAX k.s., Priemyselná ul. – konateľ Ing. Ján Ďuraj
  3. Denné centrum sociálnych služieb, m. č. Bardejovská Nová Ves – konateľka Ing. Anna Gӧblová

Reklamnými partnermi programu Čistý Bardejov 2020 boli:

Firma Hobby House Kobyly – Vladimír Kažimír
Firma ANAVEK – Jaroslav Greš – Vaľa
Firma TRUDON NÁBYTOK – Ing. Stanislav Šesták

Mediálni partneri:

Bardejovská televízna spoločnosť, a.s.
Ahoj Bardejov
Ponet press, a.s.

Všetkým partnerom a hodnotiteľom srdečne ďakujeme za podporu a spoluprácu pri skvalitňovaní života a životného prostredia v našom meste!

Jozef Jarina
Správca Komunitnej nadácie Bardejov