Podporené projekty

Aktuálne podporené projekty, na ktorých realizáciu sa môžeme tešiť počas roka 2019:

Program DETI A MLÁDEŽ I.kolo

Projekt č. 1/1/2019 DaM
Názov: Výtvarná zložka inscenácie Bardejovského divadla
Žiadateľ: Kandelaber
Bardejovské divadlo dáva možnosť Bardejovčanom aktívne tráviť svoj voľný čas divadlom. Podporením tohto projektu sa poskytne tento krát príležitosť aj tým, ktorí nemajú ambíciu stáť na javisku ,ale chcú sa podieľať na vzniku inscenácií inak – svojím výtvarným talentom ,alebo zručnosťou pri výrobe kostýmov a scény.

Projekt č. 2/1/2019 DaM
Názov: Skautíci – Mihaľov
Žiadateľ: OZ DARUJME SEBA
Motivujú nás deti, to bolo základom, pre vznik projektu na Mihaľove, kde populácia mladne, ale žiaľ nemajú tam kaviareň, park, lavičku, ihrisko, deti sa hrávajú na úzkej ceste, kde čoraz častejšie prejde auto a preruší ich hru. Spojiť deti v skautskom duchu a spoločne vytvoriť lepšie podmienky pre život a rozvoj celej komunity bude cieľom ,,skautíkov“.

Projekt č.3/1/2019  DaM
Názov: Bardejovský streetcaching
Žiadateľ: Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Projekt Bardejovský streetcaching spája učenie so športom a zábavou. Spočíva v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. Predkladatelia zostavia bedeker – tlačeného sprievodcu bardejovskými uličkami, pomenovanými po niektorej z osobností Bardejova. Bedeker bude dostupný aj v bardejovskej turistickej kancelárii. Taktiež tento projekt bude podporený spoluprácou Slovensko – poľského domu. Na ich lepšie spoznanie v októbri zorganizujú zábavnú hru pre deti a mládež Bardejovský streetcaching.

Projekt č.4/1/2019 DaM
Názov: Detské ihrisko – Pod Šibeňou horou (II.fáza)
Žiadateľ: Neformálna skupina v zast. Ing. Marek Hudák
Premeniť zanedbaný areál na detské ihrisko ,kde budú deti  a ich rodičia z danej lokality tráviť voľný čas aktívne, zdravo a bezpečne bolo cieľom skupiny mladých ľudí, ktorí úspešne v I. fáze projektu upravili terén ihriska, oplotili a osadili detské preliezky a lavičku. Pokračovaním v druhej fáze pôjde o vybudovanie futbalového ihriska.

Projekt č. 5/1/2019 DaM
Názov: Rozšírenie záujmu detí o modernú gymnastiku
Žiadateľ: RGC KADET BARDEJOV, o. z.
V tomto projekte ide o podporu modernej gymnastiky. Moderná gymnastika ako olympijský šport je základom pre mnohé iné športy, kde sa podporí vytrvalosť ,zdatnosť, ctižiadosť. Projekt vznikol na vytvorenie priestoru a možností pre deti, aby sa reálne stretávali, učili, súťažili.

Projekt č.6/1/2019 DaM
Názov: AVOCA-DOG Amatérske preteky v Agility
Žiadateľ: Neformálna skupina v zast. Barbora Hečková
Projekt je zameraný na športovú kynológiu a trávenie voľného času. Učenie plus príprava mládeže na súťaže v oblasti športu so psom. Poskytovanie informácií pre ľudí a ich domácich zvierat. Súčasťou projektu je aj amatérska súťaž.

 

Program SENIORI

Projekt č.1/2019 Se
Názov: Priadky
Žiadateľ: neformálna skupina v zast. Jana Krakovská
Prezentácia tradičných starých ľudových pracovných činností priadok za účasti staršej generácie ,ktorá ovláda a následne odovzdáva skúsenosti mladej generácii. Podpora a oživovanie kultúrneho dedičstva v našom okrese.

Projekt č.2/2019 Se
Názov: Staroba je dobrá
Žiadateľ: Neformálna skupina v zast. Jarmila Jurová
Projektom bude úsilie o dvojgeneračný dialóg detí a seniorov, v ktorom prostredníctvom aktivít v sebe posilňujú ľudské vlastnosti. Seniorom projekt spríjemní starobu a u detí posilní empatiu, ľudskosť a vybuduje úctu a vďaku k starším.

 

Program ČISTÝ BARDEJOV I . kolo

Projekt č. 1/1/2019 ČB
Názov: Záhradkári na sídlisku – komunitná záhradka, pre deti i dospelých.
Žiadateľ : Neformálna skupina v zast. Mgr. Róbert Jančošek
Na sídlisku Družba, sa jeho obyvatelia rozhodli zveľadiť si okolie a zmeniť nevyužitú zarastenú plochu na oázu zelene a zdravia, premenou na bylinkovú záhradku. Týmto projektom sa podporí záujem o pestovanie, odovzdávanie si skúseností, manuálnu prácu a vzdelávanie sa nie len detí ,ale aj všetkých susedov.

Projekt č. 2/1/2019 ČB
Názov: Zastávka – Mihaľov
Žiadateľ : OZ DARUJME SEBA
Obyvatelia Mihaľova za odbornej spolupráce záhradného centra Mičurin sa rozhodli zveľadiť verejný priestor pri jedinej autobusovej zastávke v tejto mestskej časti na stretávanie sa a oddych obyvateľov všetkých vekových kategórií i návštevníkov obce. Týmto projektom sa jej dá nová tvár a  vytvorí malá oáza v obci  a  aj príjemné oddychové miesto pre turistov.

Projekt č.3/1/2019 ČB
Názov:  Rešpektuj žltú
Žiadateľ: Neformálna skupina v zast. Vojtech Exner
Skupina mladých ľudí sa rozhodla prostredníctvom širokej kampane na ochranu nefajčiarov a podpore zdravého životného štýlu motivovať a viesť fajčiarov k dôslednejšiemu dodržiavaniu spoločenských pravidiel a noriem ohľaduplných k ostatným obyvateľom a prírode. Kampaň postavia na motivačných reklamných videospotoch prezentovaných na sociálnych sieťach a vyznačení ochranných zón na určitých zastávkach MHD.

Projekt č. 4/1/2019 ČB
Názov : Skrášlenie okolia Komunitno – pastoračného centra v Dlhej Lúke
Žiadateľ: 43. Zbor prof. Hlaváča Dlhá Lúka
Tento projekt je pokračovaním vybudovania skautského priestoru. Tento krát pôjde o vyhotovenie vonkajšieho posedenia a tým sa vytvorí možnosť posedenia prípadne opekania . Taktiež sa opravia drevené dvere na garáži a uzamknutý priestor sa bude využívať ako sklad pre skautov a súčasne sa zlepší dojem z celej budovy.

Projekt č. 5/1/2019 ČB
Názov: Krásny Vinbarg
Žiadateľ : Neformálna skupina v zast. PaedDr. Jana Krakovská
Obyvatelia na Vinbargu sa rozhodli vytvoriť útulný priestor pre deti, ohradením detského ihriska živým plotom na zamedzenie prístupu domácich zvierat, vysadením kvetov ,okrasných aj úžitkových kríkov s možnosťou relaxácie na lavičkách, pre všetkých obyvateľov sídliska.

Projekt č.6/1/2019 ČB
Názov: Oživenie exteriéru pred Baštou
Žiadateľ : OZ Different
Zámerom projektu je oživenie a skrášlenie priestoru pred Hrubou a Malou baštou, ktorý bude môcť široká verejnosť viac využívať na oddych, či aktívne trávenie voľného času. Zároveň sa bude malou exteriérovou fotogalériou informovať návštevníkov o histórii týchto bášt a ich okolia.

 

Program ATRAKTÍVNY BARDEJOV

Projekt č.1/2019 AB
Názov: Zaves to v Bašte!
Žiadateľ: Občianske združenie Different
Občianske združenie Different ,ktoré pravidelne od roku 2017 ponúka v Bašte množstvo kvalitného kultúrneho vyžitia ,ktorého súčasťou sú aj výstavy. Bašta disponuje unikátnym priestorom s bezkonkurenčnou výstavnou kapacitou. Podporením tohto projektu sa sprofesionalizuje organizovanie výstav zakúpením závesného galerijného systému.

Projekt č.2/2019 AB
Názov : Hrad Zborov – obnova a kultúrne podujatia.
Žiadateľ: Združenie na záchranu Zborovského hradu
Združenie na záchranu Zborovského hradu sa snaží o zachovanie kultúrnych hodnôt, obnovu a propagáciu stredovekého architektonického dedičstva prešovského kraja, s osobitným dôrazom na záchranu Zborovského hradu. Podporením tohto projektu sa skĺbi oprava časti hradu za účelom vzniku bezpečného výletného miesta s  kultúrnym programom v duchu histórie – sokoliari a historický šerm.

Projekt č.3/2019 AB
Názov: Aby nám všetkým bolo teplejšie na Kráľovej studni.
Žiadateľ: OZ Kráľova studňa
Občianske združenie Kráľova studňa v roku 2018 realizovalo rekonštrukciu – rozšírenie turistickej útulne na Kráľovej studni. Podporením tohto projektu bude umožnené pokračovať naďalej v týchto prácach a tak zvýšiť návštevnosť územia Kráľovej studne v zimných mesiacoch, ako aj rozvoj turizmu a možnosti organizovania športových, kultúrnych podujatí.

Projekt č.4/2019 AB
Názov: Výpal keramiky v múzeu ľudovej architektúry.
Žiadateľ : OZ Kreatívec
Ísť cestou zážitkového učenia sa rozhodli aj ,,Kreatívci“ organizáciou nedeľného hrnčiarskeho podujatia v Bardejovských kúpeľoch v múzeu ľudovej architektúry. Skúsiť si vypaľovanie v hlinených peciach  priblížiť si chuť tradičného remesla si bude môcť vyskúšať nielen široká verejnosť v Kúpeľoch, ale aj následné exkurzie pre základné a základné umelecké školy.

 

Program KRAJŠIE ŠKOLY

Projekt č. 1/2019 KŠ
Názov: Krajšie školy
Žiadateľ : Základná škola, v zast. Mgr. Igor Drotár
Týmto podporeným projektom sa skrášli a skultúrni okolie školy ,zriadením a vysadením kvetinových záhonov, osadením koša pre psie exkrementy a úpravou živého plota, nakoľko škola nemá svoj vlastný školský dvor. Spríjemní sa tak nielen prostredie pre žiakov a učiteľov školy, ale aj pre širokú verejnosť sídliska Vinbarg.

Projekt č.2/2019 KŠ
Názov: Ihrisko pre zdravie
Žiadateľ: Občianske združenie Priatelia základnej školy Komenského 23,Bardejov
Pri základnej škole na Komenského ulici v Bardejove , sa podporením projektu prispeje k estetickej a zdraviu prospešnej úprave okolia zrevitalizovanej bežeckej dráhy. Nová stromová aleja bude po čase tvoriť prachovú a zvukovú bariéru a v neposlednom rade prispeje k zdravšiemu ovzdušiu. Súčasťou projektu je aj dotykový chodník, ktorý prispeje k zdravému vývinu detí a bude prevenciou proti plochým chodidlám.

Projekt č.3/2019 KŠ
Názov: Včelársky krúžok – spoznávame svet včiel
Žiadateľ: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny v Bardejove.
Deti navštevjúce tento krúžok, budú ovládať teoretické a praktické skúsenosti o včelárstve. Zážitkovou formou získajú pozitívnejší vzťah k včelám a odbúrajú strach z neznámeho, okolie sa skrášli medonosnými rastlinami. Oboznámia sa s nástrahami, ktorým musia včely čeliť a ako im môžu pomôcť. A možno raz z nich v budúcnosti budú mladí včelári.

Projekt č.4/2019 KŠ
Názov: Ekoučebňou ku krajšej a tvorivejšej škole
Žiadateľ: Spojená škola
Podporením tohto projektu sa pri Spojenej škole Pod papierňou zriadi externá ekoučebňa, a tak sa zatraktívni vyučovanie predmetov súvisiacich s pracovným vyučovaním a environmentálnou výchovou, uplatnením praktických a zážitkových metód učenia. Taktiež sa prispeje k rozvoju zručností žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s autizmom, taktiež  aktívnou prácou sa posilní ich pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu, k vnímaniu estetiky prostredia a v neposlednom rade kooperovať v skupine, deliť si úlohy a niesť zodpovednosť za svoje konanie.

 

Program RÝCHLE GRANTY

Projekt č.1/2019 PRG
Názov: Bardejov 1320 -2020.História,povesti a legendy o meste a jeho okolí.
Žiadateľ: Neformálna skupina v zast. Anton Marec
Pripravovaná kniha na umeleckej úrovni podáva viac i menej známe povesti a legendy o Bardejove i obciach v jeho blízkom okolí, čo sú poväčšine bývalé poddanské obce mesta. Ide o prvé takéto spracovanie a vydanie, ktoré prispeje k zvýšeniu historického povedomia Bardejovčanov a ľudí z okolia a taktiež k propagácii mesta v ostatných častiach Slovenska.

Projekt č.2/2019 PRG
Názov: Monografia o Mihaľove – mestskej časti Bardejova
Žiadateľ:  Neformálna skupina v zast. Martin Kutný, akademický sochár
Spoznaním a opísaním histórie Mihaľova – mestskej časti Bardejova chceme doplniť prázdne miesto v celkovom opise histórie mesta Bardejov. Vydaním tejto monografie chceme zvýšiť záujem o túto lokalitu a napomôcť aj rozvoju turizmu.

 

Program MLADÍ FILANTROPI

Projekt č. 1/2019 MF
Názov: SPS – Slovenský pohár v skateboardingu 2019
Žiadateľ: OZ Bardejov skate crew
Zámerom projektu je spolupracovať s spájať jednotlivé združenia, organizácie, subkultúry a svojimi silami vytvoriť dlhodobý projekt v našom meste, ktorý bude rozvíjať skate komunitu a pracovať s deťmi a mládežou.

Projekt č. 2/2019 MF
Názov: Poď na stolovky!
Žiadateľ: Slovenský skauting, 43. zbor profesora Hlaváča
Formou organizovania stolových hier chceme vytiahnuť ľudí z domovov, virtuálnych svetov a dať im možnosť si zahrať netradičné stolové hry a spoznať nových ľudí, rozvíjať svoje strategické a sociálne zručnosti.

Projekt č. 3 /2019 MF
Názov: Komunitné novinky Dlhej Lúky
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Tomáš Kravec
Cieľom je vytvoriť lokálne printové médium, ktoré by malo za úlohu informovať obyvateľov tejto mestskej časti o aktivitách organizácií, ktoré v tejto časti mesta pôsobia, o podujatiach a akciách, ktoré sa pripravujú, ako aj udalostiach, ktoré už boli realizované vďaka dobrovoľným prispievateľom.

Projekt č. 3 /2019 MF
Názov: Noc pod hviezdami 2.0
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Marek Pillár
Po vlaňajšom úspechu našej Noci pod hviezdami sme sa rozhodli zorganizovať aj druhý ročník. Myslíme si, že kultúrny večer, ktorí si zorganizujú sami mladí má predpoklad vytvorenia tradície, čo je aj našim cieľom. Je v našom záujme ponúknuť mladým ľuďom v Bardejove nové možnosti, ktoré si môžu časom osvojiť.

 

Program KLUB DARCOV

Projekt č. 1/2018/19 KD
Názov: Bardejovské divadlo pokračuje – Návšteva u Adonisa
Žiadateľ: Kandelaber, o. z.
,,Tri prasiatka a vlk´´ páčilo sa? Tak autorom novej divadelnej hry je Fred Apke a hra sa volá Návšteva u Adonisa. Cieľom projektu bolo dať deťom okrem umeleckého zážitku aj základy slušného správania v divadle a taktiež posolstvo v predstavení, ktoré bude deti vzdelávať. Deti zmysluplne strávili voľný čas.

Projekt č. 2/2018/19 KD
Názov: Beh pre všetkých
Žiadateľ: Neformálna skupina v zast. Peter Sidorjak
Cieľom projektu bola organizácia bežeckých aktivít na školách a zorganizovanie bežeckých pretekov, ktoré mali rôzne dlhé trate, aby sa mohli zúčastniť aj menej trénovaní záujemcovia a deti a mládež. V neposlednom rade išlo o podporu zdravého životného štýlu a zlepšenie podmienok na aktívne trávenie voľného času Bardejovčanov.

Projekt č.3/2018/19 KD
Názov: Detské ihrisko –Pod Šibeňou horou
Žiadateľ: Neformálna skupina v zast.Ing Marek Hudák
Cieľom projektu bolo občanom ulíc Pod Šibeňou horou a Pod lipkou ponúknuť doposiaľ absentujúce ,kultivované miesto, kde budú môcť tráviť voľný čas so svojimi rodinami, deťmi, priateľmi či susedmi. Týmto miestom sa stala trávnatá plocha pri potravinách , na ktorej sa vybudovalo detské ihrisko, ktoré je možné využiť aj na rôzne športové či spoločenské podujatia.

Projekt č. 4/2018/19 KD
Názov: RE-START
Žiadateľ: Neformálna skupina v zast.Tomáš Kravec
Vrátiť sa v čase? Áno aj to bol cieľ organizátorov a bývalých skautov, ktorí sú už teraz sami rodičmi a chceli svojim deťom dopriať to, čo zažili oni sami. Konkrétne to boli pravidelné stretnutia počas roka, víkendové akcie, opekačky, hry, tábory a rôzne súťaže. Deti tak získali nové naozajstné priateľstvá, nie tie virtuálne na sociálnych sietiach.

Projekt č.5/2018/19 KD
Názov: Trampolína pre podnikavé ženy
Žiadateľ: We Love Slovakia, o. z.
Projekt bol hlavne zameraný pre ženy na materskej dovolenke, nezamestnané ženy a ženy v domácnosti, ktoré mali skvelé nápady v oblasti podnikania, ale nemali odvahu ,alebo nevedeli ich ako zrealizovať. Cieľom projektu bolo organizovať prednášky so skúsenými odborníkmi a pomôcť aktívnym ženám pri realizácii vlastných nápadov a pomoc pri ich uvedení do praxe a taktiež sa navzájom podporovať a povzbudzovať, čo zohráva u každého z nás kľúčovú úlohu pri chuti vytrvať a dotiahnuť veci do úspešného konca.

 

Úspešným žiadateľom gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
O aktivitách a projektoch, ktoré sme podporili v minulosti sa viac dozviete v našich Ročných správach.