Podporené projekty

Členovia Správnej rady KNBJ, na svojom zasadnutí 24.mája 2017 schválili podporu 4 projektom v rámci dvoch grantových programov KNBJ, ktoré sa budú v našom meste realizovať až do jesene 2017.

Grantový program DETI A MLÁDEŽ I. kolo:

Projekt č.: 1/1/2017 DaM
Názov:  Leto na sídlisku
Žiadateľ: Kultúrne a turistické cenrtum Bardejov
Cieľom projektu je možnosť ponúknuť deťom a ich rodičom  na jednotlivých bardejovských sídliskách aktívne a zmysluplne tráviť voľný počas letných mesiacov. Projekt sa zameriava na približne 200 detí ale aj ich rodičov do plnenia zaujímavých vedomostných a zručnostných úloh, ktoré zábavnou formou podporia a rozvinú ich vzájomnú komunikáciu, tvorivosť a  zvýšia povedomie o našom meste a jeho histórii.

Projekt č.: 2/1/2017 DaM
Názov:  Saleziáni Don Bosca
Žiadateľ: Prímestský tábor
Zámerom projektu je aktívne a tvorivé využitie voľného času detí a mládeže na sídlisku Poštárka počas prímestského tábora, ktorý bude realizovaný priamo v rómskej osade.  Hlavným cieľom tohto tábora je naučiť deti a mládež hravou formu novým zručnostiam a vedomostiam.

Projekt č.: 3/1/2017 DaM
Názov:  Poster Quadrennial Bardejov
Žiadateľ: Kandelaber
Tento projekt má za cieľ vybudovať jedinečnú prezentačnú platformu grafického dizajnu na východnom Slovensku vo forme medzinárodnej súťaže plagátov, ktorá by sa konala v pravidelnej 4ročnej frekvencii. Projekt tak vytvára podmienky na prezentáciu diel vizuálnych umelcov, rovnako je jeho cieľom i zvýšiť povedomie verejnosti o “plagátovej kultúre” a grafickom dizajne ako takom. Podujatie je doplnené množstvom sprievodných aktivít v tématike grafického dizajnu a podpory kreativity.

Grantový program ČISTÝ BARDEJOV I. kolo

Projekt č.: 1/1/2017 ČB
Názov:  I pred Baštou je nám dobre – skrášlenie okolia
Žiadateľ: Different – občianske združenie
Cieľom projektu je úprava, rekonštrukcia a prestavba zanedbaného priestoru pred objektom Hrubej Bašty. Premena vstupu do Hrubej bašty na bezpečný a príjemný priestor na oddych a trávenie voľného času.

Úspešným žiadateľom gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
O aktivitách a projektoch, ktoré sme podporili v minulosti sa viac dozviete v našich Ročných správach.

/images/twitter-icon.png