rok 2007

Rok 2007 – Mestský „park“ na Dlhom rade. Zodpovedný – mestská samospráva.