Rok 2016

Rok 2016 / Protipovodňový múr – betónový zásah do koryta horného toku rieky Topľa, jeden z najmenej šetrných protipovodňových opatrení, vo výške 120 cm od úrovne chodníka (zodpovedný – Povodie Bodrogu a Hornádu, Mesto Bardejov).

Protipovodňový múr – betónový zásah do koryta horného toku rieky Topľa, jeden z najmenej šetrných protipovodňových opatrení, vo výške 120 cm od úrovne chodníka (zodpovedný – Povodie Bodrogu a Hornádu, Mesto Bardejov).