Rok 2014

Rok 2014 – Areál železničnej a autobusovej stanice – „vstupná brána do najkrajšieho mesta Slovenska“ (zodpovední – majitelia objektu – ŽSR a SAD Prešov)