Rok 2013

Rok 2013 – Nedostavaná krytá plaváreň pri ZŠ na Vinbargu a jej okolie ( zodpovední – Mesto BJ a Ministerstvo školstva SR)