Klub Darcov

Aktuálne je vyhlásená výzva na predkladanie projektov v grantovom programe Klub darcov, ktorú spolu s formulárom na stihanutie nájdete na našej stránke Grantové programy.

15. októbra 2015 sa uskutočnilo spoločné hodnotenie projektov v rámci programu Klub darcov 2015/2016, pozriete si Tlačovú správu a zoznam podporených projektov. 

Klub darcov je výnimočnou iniciatívou, ktorá zbližuje ľudí ochotných dlhodobo pomáhať mestu Bardejov prostredníctvom svojich darov a zároveň sa aktívne zapájať do rozhodovania o ich použití.
Tento klub umožňuje darcom podporiť široké spektrum aktivít zameraných na 
zlepšenie kvality života a príležitosť podporiť pozitívne zmeny vo svojom okolí.

Členom Klubu darcov sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá venuje KNBJ finančné prostriedky podľa svojich možností. Každý člen, ktorý venuje 35 € a viac, získava aj právo stať sa členom hodnotiacej komisie a tak priamo spolurozhodovať o použití darovaných financií.

Partnermi Klubu darcov 2015/2016 je Bioenergy Bardejov, s.r.o. a Mesto Bardejov.

Krátky popis podporených projektov v grantovom programe Klub darcov 2012/2013 si môžete prečítať TU.

/images/twitter-icon.png