Beh za A(tra)ktívny Bardejov

Benefičný beh za A(tra)ktívny Bardejov zaktivizoval 148 bežcov
V daždi „vybehali“ 5 137 € na realizáciu 4 projektov

Benefičný beh komunitnej nadácie opäť – už po piaty raz – zmobilizoval v nedeľu – 28. apríla 2019 na Radničnom námestí bardejovskú komunitu v rekordnom počte – 148 bežcov. Neboli to však iba Bardejovčania. Podporiť svojich priateľov – predkladateľov spolu štyroch projektov prišli až z Liptova, Košíc, či z okresu Stará Ľubovňa. Každý bežec svojím štartovným podporil jeden zo štyroch projektov, podľa vlastného výberu.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOV:

Projekt č. 1 – ZAVES TO V BAŠTE!
Členovia a dobrovoľníci OZ Different si zaumienili zvýšiť kvalitu organizovania kultúrnych podujatí v Bašte. Týmto projektom chcú sprofesionalizovať organizovanie výstav inštaláciou závesného galerijného systému a následne pokračovať vo vystavovaní zaujímavých aj rozmernejších diel v Bašte.
Získaný grant: 790 €.

Projekt č. 2 – ZBOROVSKÝ HRAD – OBNOVA A KULTÚRNE PODUJATIA
Združenie na záchranu Zborovského hradu sa v tomto projekte spolu s dobrovoľníkmi a stavbármi sústredia na opravu hradobného múra I. predhradia a popri tom zorganizujú kultúrny program v duchu histórie – sokoliarske ukážky, historický šerm, divadelné predstavenia, výstavy.
Získaný grant: 2 903 €.

Projekt č. 3 – ABY NÁM VŠETKÝM BOLO TEPLEJŠIE NA KRÁĽOVEJ STUDNI
Zrekonštruovanú turistickú útulňu na Kráľovej studni nad Lenartovom chcú členovia združenia spoločne s dobrovoľníkmi zatepliť a obložiť drevom. Účastníci ich početných športovo – spoločenských aktivít tak môžu užívať príjemný a komfortnejší priestor aj počas zimného obdobia.
Získaný grant: 1 060 €.

Projekt č. 4 – VÝPAL KERAMIKY V MÚZEU ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
Umelci zo združenia Kreatívec sa rozhodli sprostredkovať tradičné remeslo zážitkovou formou v skanzene v B. Kúpeľoch. Za pomoci odborní-ka peciara postavia hlinenú pec s prístreškom, aby v nej mohli predvádzať výpal keramiky pre školy i verejnosť.
Získaný grant: 384 €.

Víťazi 4. ročníka Benefičného behu:

HLAVNÝ BEH (6 km)

Kategória Ženy:                                               

1. miesto   MARTINA STAŠOVÁ
2. miesto  SANDRA ČIŽMÁROVÁ
3. miesto  JANA PANGRÁCOVÁ

Kategória Muži:

1. miesto  DOMINIK JAKUBKOVIČ
2. miesto  MATÚŠ NAGY
3. miesto  PETER ŠOLTÝS

HOBBY BEH (2 km)

Kategória Ženy:

1. miesto  JANA RIMARČÍKOVÁ
2. miesto  KATARÍNA GONČÁROVÁ
3. miesto  JOZEFÍNA EŠTOKOVÁ

Kategória Muži:

1. miesto  FRANTIŠEK HALEČKA
2. miesto  STANISLAV ŠESTÁK
3. miesto  PETER GONČÁR ml.

Výsledné tabuľky časov – HOBBY BEH a HLAVNÝ BEH

Blahoželáme všetkým bežcom, ktorým sa podarilo dobehnúť do cieľa a podporiť tak dobrú vec!

Foto: Aurélia Burgerová