Beh za A(tra)ktívny Bardejov

       Atraktívnejší život v Bardejove a jeho okolí bližšie k realite!

                     Benefičného behu za A(tra)ktívny Bardejov sa zúčastnilo 130 bežcov

130 bežcov podporilo v nedeľu 2. augusta svojím štartovným a absolvovaním behu okolo historického jadra Bardejova tri projekty, ktoré po ich realizácii prispejú k atraktívnejšiemu životu v meste a jeho okolí.

V 30 stupňovej  horúčave to dali všetci účastníci, vrátane dobrovoľníkov nadácie na výbornú! Ku pohodovej atmosfére pred samotným behom i počas neho prispela svojím spevom a gitarou skvelá hudobníčka Júlia Pilarová a skúseným moderátorskym slovom celé podujatie sprevádzal pán Juraj Ščerbík.

Benefičné podujatie sme mohli uskutočniť aj vďaka naším partnerom z podnikateľského sektora:

firme BARDFARM, s.r.o. – generálny partner
HOBBY House Kobyly – Vladimír Kažimír
TRUDON NÁBYTOK, Anavek, s.r.o.,Prima les, s.r.o., Slivtour, Richelieu, LUCAS ART, POLSTAR, s.r.o., HM TESCO v Bardejove a TOPA SPORT, s.r.o.

Vďaka partnerovi HOBBY House Kobyly sme mohli ukončiť podujatie veľmi rozmanitou tombolou, z ktorej výťažok 118 € poputuje tiež na podporu projektov.
Za servis pre divákov i bežcov v podobe chutnej kávy z „bicyklovej kaviarne“ pod 4-ma lipami ďakujeme Mišovi Hančovskému!

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PODPORENÝCH PROJEKTOV:

Projekt č. 1 – ZBOROVSKÝ HRAD – OBNOVA A KULTÚRNE PODUJATIA 2020
Združenie za záchranu Zborovského hradu pokračuje v svojej ambicióznej misii. V tomto roku chce opraviť Západnú baštu nad III. nádvorím (stredný hrad) v mieste turistickej trasy a zároveň v letných mesiacoch oživiť toto unikátne priestranstvo kultúrnymi podujatiami v duchu histórie (historický šerm, sokoliarstvo a pod.)
Získaný grant: 3 552 €.

Projekt č. 2 – KLUBOVŇA – ODDYCHOVÁ ZÓNA
Školská žiacka rada pri Gymnáziu L. Stőckela sa rozhodla vytvoriť neformálny priestor v objekte školy, v ktorom budú študenti tráviť svoj voľný čas medzi vyučovacími hodinami, pred a po vyučovaní, kde sa bude kreovať komunita študentov, ktorým nie je ľahostajný svet okolo nich. Túto komunitu chcú budovať a upevňovať aktivitami, ako sú besedy, spoločenské hry, kvízy a pod.
Získaný grant: 736 €

Projekt č. 3 – IDEME VYŠŠIE
Možnosť realizovať aktivity v Bašte – kultúrno-komunitnom centre využíva stále viac aktívnych ľudí. Funkčný priestor na celoročné aktivity je zatiaľ len na 1. poschodí. Členovia a dobrovoľníci OZ Different sa rozhodli
do najbližšej zimy zrekonštruovať a zatepliť 2. poschodie, aby rozšírili možnosti realizácie ďalších komunitných a kultúrnych aktivít.
Získaný grant: 785 €

Víťazi 5. ročníka Benefičného behu:

HLAVNÝ BEH (6 km)     

Kategória Ženy:

1. miesto   DIANA KARPJÁKOVÁ
2. miesto  MARTINA GIŇOVSKÁ
3. miesto  JANA PANGRÁCOVÁ

Kategória Muži:

1. miesto  FILIP ČIŽMÁR
2. miesto  DOMINIK JAKUBOVIČ
3. miesto  JAKUB HERSTEK   

HOBBY BEH (2 km)

Kategória Ženy:

1. miesto  JANA RIMARČÍKOVÁ
2. miesto  RENÁTA KURUCOVÁ
3. miesto  KATARÍNA HERSTEKOVÁ

Kategória Muži:

1. miesto  JÁN LIHOSIT
2. miesto  JOZEF LEO FELLEGI
3. miesto  FRANTIŠEK HALEČKA

Výsledné tabuľky časov – HOBBY BEH a HLAVNÝ BEH

Blahoželáme všetkým bežcom, ktorým sa podarilo dobehnúť do cieľa a podporiť tak dobrú vec!

Foto: Aurélia Burgerová