Mladí filantropi

je inovatívny grantový program, inšpirovaný medzinárodným modelom YouthBank, ktorý spravujú mladí ľudia. Na Slovensku je program realizovaný pod hlavičkou Asociácie komunitných nadácií Slovenska v členských nadáciách.

Cieľom programu je rozvíjať filantropiu a dobrovoľníctvo medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity v ktorej žijú, podporiť talent a zaujímavé nápady mladých ľudí.
Program realizujú mladí ľudia pre mladých ľudí, komunitné nadácie zastrešujú program administratívne, poskytujú mladým filantropom svoje know – how, poradenstvo a technickú podporu. V rámci programu sú vyškolené mládežnícke tímy pod vedením komunitných nadácií.

Skupinu Mladých filantropov v Bardejove  tvorí osem študentov a študentiek stredných škôl, ktorí sa rozhodli aktívne zapájať do pozitívnych zmien prostredia, v ktorom žijú.  Ich hlavnou činnosťou je spravovanie vlastného grantového programu “Mladí filantropi” – určený pre mladých ľudí od 14 do 30 rokov, ktorí majú chuť a nápad, ako spestriť život mladých ľudí v Bardejove, no nemajú na to dostatok financií.

V súčasnosti od júla 2017 do marca 2018 prebieha projekt Mladí filantropi v komunite, počas ktorého tím MF prispieva k zviditeľneniu dobrovoľníckych aktivít mladých v našom meste a otvára priestory svojej Záhrady na Františkánskej ulici pre verejnoprospešné a voľnočasové aktivity. Mladí filantropi tiež spolupracujú s ďalšími lokálnymi mládežnickými iniciatívami.

Členovia skupiny Mladí filantropi:
Terezka Kravcová, Dominika Lenková, Dominika Hniličková, Tímea Humeníková, Tamara Valíčeková, Alexandra Humeníková, Barbora Žáková, Alexandra Jančuvová

Ukončené ročníky:
Rok 2015: Výzva a Podporené projekty
Rok 2014:
Výzva a Podporené projekty
Rok 2013: Výzva a Podporené projekty
Rok 2012: Výzva Podporené projekty

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

 

 

Firemný podporovateľ programu Mladí filantropi: BARDTERM, s.r.o. “Šetríte teplo spolu s nami!”

         

/images/twitter-icon.png