Mladí filantropi

je inovatívny grantový program, inšpirovaný medzinárodným modelom YouthBank, ktorý spravujú mladí ľudia. Na Slovensku je program realizovaný pod hlavičkou Asociácie komunitných nadácií Slovenska v členských nadáciách.

Cieľom programu je rozvíjať filantropiu a dobrovoľníctvo medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity v ktorej žijú, podporiť talent a zaujímavé nápady mladých ľudí.
Program realizujú mladí ľudia pre mladých ľudí, komunitné nadácie zastrešujú program administratívne, poskytujú mladým filantropom svoje know – how, poradenstvo a technickú podporu. V rámci programu sú vyškolené mládežnícke tímy pod vedením komunitných nadácií.

Skupinu Mladých filantropov v Bardejove  tvoria prevažne študenti a študentky stredných škôl, ktorí sa rozhodli aktívne zapájať do pozitívnych zmien prostredia, v ktorom žijú.  Ich hlavnou činnosťou je spravovanie vlastného grantového programu “Mladí filantropi” – určený pre mladých ľudí od 14 do 30 rokov, ktorí majú chuť a nápad, ako spestriť život mladých ľudí v Bardejove, no nemajú na to dostatok financií.

Čo robí mladý filantrop?

 • Oživuje dianie vo svojom okolí / meste
 • Realizuje svoje kreatívne nápady do pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom žije
 • Spravuje grantový program – Mladí filantropi pre svojich rovesníkov (od 14 do 30 rokov), ktorí majú prostredníctvom neho možnosť získať finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov
 • Pracuje v tíme s ďalšími mladými ľuďmi
 • Vytvára a organizuje fundraisingové aktivity, píše tlačové správy, tvorí plagáty, monitoruje podporené projekty, zúčastňuje sa na rôznych aktivitách komunitnej nadácie a pod.

Aké výhody má členstvo v skupine Mladých filantropov?

 • Priestor a podpora realizácie vlastných nápadov a nápadov ďalších aktívnych mladých ľudí
 • Účasť na neformálnom vzdelávaní – Fundraising, komunikácia, správa grantových programov, rozvoj komunity
 • Účasť na lokálnych aktivitách aj medzinárodných projektoch Komunitnej nadácie Bardejov
 • Oficiálny status dobrovoľníka komunitnej nadácie
 • Prax v neziskovej organizácii / mimovládnom sektore
 • Nové skúsenosti a kontakty
 • Rozvoj komunikačných zručností a práca s médiami
 • Neoceniteľný pocit z aktívneho prístupu k svojmu okoliu :)

V súčasnosti od júla 2018 do marca 2019 prebieha projekt Mladí filantropi – pozitívne zmeny v komunite, počas ktorého tím MF prispieva k zviditeľneniu dobrovoľníckych aktivít mladých v našom meste a otvára priestory svojej Záhrady na Františkánskej ulici pre verejnoprospešné a voľnočasové aktivity. Mladí filantropi tiež spolupracujú s ďalšími lokálnymi mládežnickými iniciatívami.

Členovia skupiny Mladí filantropi:
Barbora Žáková, Tamara Valíčeková,Alexandra Humeníková, Andrea Voziňáková, Sabína Sosenková a Kristína Ellerová

Ukončené ročníky:
Rok 2015: Výzva a Podporené projekty
Rok 2014:
Výzva a Podporené projekty
Rok 2013: Výzva a Podporené projekty
Rok 2012: Výzva Podporené projekty

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

 

 

Firemný podporovateľ programu Mladí filantropi: BARDTERM, s.r.o. “Šetríte teplo spolu s nami!”

         

/images/twitter-icon.png