Mladí filantropi

AKTUÁLNA VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

Mladí filantropi vyhlasujú od 28. marca 2018 už 7. ročník ich rovnomenného grantového programu, v rámci ktorého sa mladí ľudia od 14 do 30 rokov môžu uchádzať o finančnú  podporu svojich nápadov. Bližšie informácie a podmienky nájdete vo VÝZVE.

Ak Vás táto možnosť zaujala, neváhajte stiahnuť si FORMULÁR ŽIADOSTI O GRANT a dohodnúť si  osobnú konzultáciu s členmi tímu Mladých filantropov prostredníctvom mfbardejov@gmail.com.
Deadline na predkladanie projektov je 9. máj 2018.

Tešíme sa na Vaše nápady!


je inovatívny grantový program, inšpirovaný medzinárodným modelom YouthBank, ktorý spravujú mladí ľudia. Na Slovensku je program realizovaný pod hlavičkou Asociácie komunitných nadácií Slovenska v členských nadáciách.

Cieľom programu je rozvíjať filantropiu a dobrovoľníctvo medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity v ktorej žijú, podporiť talent a zaujímavé nápady mladých ľudí.
Program realizujú mladí ľudia pre mladých ľudí, komunitné nadácie zastrešujú program administratívne, poskytujú mladým filantropom svoje know – how, poradenstvo a technickú podporu. V rámci programu sú vyškolené mládežnícke tímy pod vedením komunitných nadácií.

Skupinu Mladých filantropov v Bardejove  tvoria prevažne študenti a študentky stredných škôl, ktorí sa rozhodli aktívne zapájať do pozitívnych zmien prostredia, v ktorom žijú.  Ich hlavnou činnosťou je spravovanie vlastného grantového programu “Mladí filantropi” – určený pre mladých ľudí od 14 do 30 rokov, ktorí majú chuť a nápad, ako spestriť život mladých ľudí v Bardejove, no nemajú na to dostatok financií.

Čo robí mladý filantrop?

 • Oživuje dianie vo svojom okolí / meste
 • Realizuje svoje kreatívne nápady do pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom žije
 • Spravuje grantový program – Mladí filantropi pre svojich rovesníkov (od 14 do 30 rokov), ktorí majú prostredníctvom neho možnosť získať finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov
 • Pracuje v tíme s ďalšími mladými ľuďmi
 • Vytvára a organizuje fundraisingové aktivity, píše tlačové správy, tvorí plagáty, monitoruje podporené projekty, zúčastňuje sa na rôznych aktivitách komunitnej nadácie a pod.

Aké výhody má členstvo v skupine Mladých filantropov?

 • Priestor a podpora realizácie vlastných nápadov a nápadov ďalších aktívnych mladých ľudí
 • Účasť na neformálnom vzdelávaní – Fundraising, komunikácia, správa grantových programov, rozvoj komunity
 • Účasť na lokálnych aktivitách aj medzinárodných projektoch Komunitnej nadácie Bardejov
 • Oficiálny status dobrovoľníka komunitnej nadácie
 • Prax v neziskovej organizácii / mimovládnom sektore
 • Nové skúsenosti a kontakty
 • Rozvoj komunikačných zručností a práca s médiami
 • Neoceniteľný pocit z aktívneho prístupu k svojmu okoliu :)

V súčasnosti od júla 2017 do marca 2018 prebieha projekt Mladí filantropi v komunite, počas ktorého tím MF prispieva k zviditeľneniu dobrovoľníckych aktivít mladých v našom meste a otvára priestory svojej Záhrady na Františkánskej ulici pre verejnoprospešné a voľnočasové aktivity. Mladí filantropi tiež spolupracujú s ďalšími lokálnymi mládežnickými iniciatívami.

Členovia skupiny Mladí filantropi:
Barbora Žáková, Tamara Valíčeková,Alexandra Humeníková, Andrea Voziňáková, Sabína Sosenková a Kristína Ellerová

Ukončené ročníky:
Rok 2015: Výzva a Podporené projekty
Rok 2014:
Výzva a Podporené projekty
Rok 2013: Výzva a Podporené projekty
Rok 2012: Výzva Podporené projekty

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

 

 

Firemný podporovateľ programu Mladí filantropi: BARDTERM, s.r.o. “Šetríte teplo spolu s nami!”

         

/images/twitter-icon.png