Beh za A(tra)ktívny Bardejov

Predošlé ročníky:

ĎALŠÍ ROČNÍK BEHU ZA A(TRA)KTÍVNY BARDEJOV JE ZA NAMI

V nedeľu 24. apríla 2016 sa na Radničnom námestí zišlo aj napriek nepriaznivému počasiu kopec nadšencov behu a vrejnoprospešných aktivít. 102 bežcov behalo za A(tra)ktívnejší Bardejov a okolie, konkrétne za 3 projekty občianskych zdužení:

Projekt č. 01 – BLIŽŠIE K ĽUĎOM predložilo občianske združenie Kandeláber, ktoré chce vybudovať sieť upravených a funkčných vývesných plôch v meste pre neziskové organizácie a neformálne skupiny, ktoré napomôžu informovanosti verejnosti o svojich aktivitách. Súčasťou vývesných plôch budú lavičky, stojany na bicykle a podobný kreatívny inventár vytvorený oslovenými umelcami a remeselníkmi. Rozpočet projektu je 880 €.
14 bežcov vybehalo pre tento projekt 520 €.

Projekt č. 02 – LENARTOVSKÝ REBRIŇÁK 2016 predkložilo občianske združenie Kráľova studňa z Lenartova. Cieľom projektu je podporiť rozvoj turizmu v okrese zatraktívnením miesta na slovensko – poľskej hranici kultúrnymi a umeleckými podujatiami, vrátane medzinárodného rezbárskeho plenéra, výsledkom ktorého bude drevená lavica Troch kráľov na mieste stretnutia uhorského kráľa Mateja Korvína s poľským kráľom Kažimírom IV. Jagellonským a jeho synom, sv. Kažimírom pred 545 rokmi.
Rozpočet projektu je 2 293 €.
Najpočetnejšia skupinka podporovateľov občianskeho združenia Kráľova studňa vybehala vďaka 55 bežcom pre projekt Lenartovský rebriňák 2016 spolu 600 €.

Projekt č. 03 – BAŠTA – CENTRUM PRE KAŽDÉHO predkladajú členovia občianskeho združenia Different. Spolu s dobrovoľníkmi pokračujú vo zveľaďovaní priestoru Hrubej bašty na Veternej ulici za účelom jeho celoročného využívania na rozmanité kultúrno-komunitné aktivity (koncerty, výstavy, diskusie, kino, divadlo,…) a zvýšenia jeho bezpečia a útulnosti. Rozpočet projektu je 1 250 €.
33 bežiacim baštovníkom sa tohto roku podarilo vybehať 900 €.

Pozrite si zosumarizované tabuľky behov:
HOBBY BEH
HLAVNÝ BEH
ZOZNAM VÍŤAZOV A VÍŤAZIEK

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli aj napriek nepriazni počasia vyraziť na námestie a podporiť jeden z projektov. Vytvorili ste skvelú atmosféru a my sa už tešíme na ďalší ročník.