Beh za A(tra)ktívny Bardejov

Ďalší ročník Benfičného behu za A(tra)ktívny Bardejov je za nami.

Ďakujeme všetkým 133 registrovaným bežcom za výbornú atmosféru.
Spoločne takto aj so sponzormi jednotlivých projektov vybehali sumu 5 082 €, ktorá poputuje na podporu konkrétnych aktivít v našom meste a okolí.

Predkladatelia projektov obdržali na podujatí od správcu Komunitnej nadácie Bardejov symbolické šeky v sumách grantov, ktoré zohľadňujú vyzbierané štartovné pre daný projekt zdvojnásobené zo strany komunitnej nadácie a navýšené o príspevky darcov pre každý projekt:

Projekt č. 1 – ZBOROVSKÝ HRAD – ZAPOJENIE MIESTNYCH KOMUNÍT V ROKU 2018
Združenie na záchranu Zborovského hradu si dalo za cieľ opravu ďalšej časti hradobného múra aj predhradia a zapojiť do obnovy miestne komunity vo forme dobrovoľníckej pomoci. Výsledkom bude oprava hradobného múra v mieste turistickej trasy po hrade, okolo hradu a nad ohniskom.
Rozpočet projektu: 2 000 €.
Vybehaná suma spolu so sponzorským – 3 181 €

Projekt č. 2 – KOBYLSKÍ OCHOTNÍCI S DIVADELNÝM PREDSTAVENÍM V ŠARIŠSKOM NÁREČÍ
Neformálna skupina divadelného ochotníckeho súboru „RADOSC“z Kobýl sa rozhodla pozdvihnúť kultúrny život v obci a povedomie jej obyvateľov o slovenských klasických autorov naštudovaním a následným divadelným prevedením novej hry s dedinskou tématikou v šarišskom nárečí.
Rozpočet projektu je 1 280 €.
Vybehaná suma spolu so sponzorským – 741 €

Projekt č. 3 – VÍZIE PRE BAŠTU Členovia Different – o.z. plánujú naďalej rozširovať aktivity kultúrno-komunitného centra Bašta. Za týmto účelom si dali za cieľ zorganizovať architektonický workshop, na ktorom v spolupráci so študentmi architektúry vytvoria návrhy na efektívne využitie niekoľkých podlaží. Výstupom bude architektonická štúdia, ktorá bude slúžiť na ďalšie úpravy priestorov Bašty.
Rozpočet projektu je 1 475 €.
Vybehaná suma spolu so sponzorským  – 1 160 €

Víťazi 3. ročníka Benefičného behu:

HLAVNÝ BEH (6 km)

Kategória Ženy:

1. miesto  SANDRA ČIŽMÁROVÁ    
2. miesto  MATRINA GIŇOVSKÁ
3. miesto  MÁRIA RAABOVÁ

Kategória Muži:

1. miesto  LUKÁŠ FRANKO
2. miesto  MARTIN VANEČKO
3. miesto  PETER GUTT

HOBBY BEH (2 km)

Kategória Ženy:

1. miesto  JANA RIMARČÍKOVÁ
2. miesto  NINA FRICKÁ
3. miesto  ADRIANA OSLACKÁ

Kategória Muži:

1. miesto  MICHAL MIKLA
2. miesto  SAMUEL KURUC
3. miesto  NORBERT HALUŠKA

Výsledné tabuľky časov – HOBBY BEH a HLAVNÝ BEH

Blahoželáme všetkým bežcom, ktorým sa podarilo dobehnúť do cieľa a podporiť tak dobrú vec!

Foto: Aurélia Burgerová