Rok 2018

Rok 2018 – Nákupné stredisko v Bardejovských Kúpeľoch, oceľové „zátišie“ zdobené reklamnými plagátmi v centre kúpeľov (zodpovední – vlastník objektu – Mesto Bardejov)

Nákup.stredisko Kúpele