Rok 2017

Rok 2017 – Objekt bývalej predajne bicyklov na Radničnom námestí č. 45 (zodpovední – Acomp, s.r.o.)