Komunitná nadácia

Pomáhame rozvíjať a realizovať inovatívne myšlienky s využitím rôznych zdrojov v komunite.

Slide 1

Výzva Mladých filantropov

Skupina mladých filantropov, pod záštitou Komunitnej nadácie Bardejov vyhlasuje grantový program, ktorým chce podporiť mladých vo veku od 14 – 30 rokov. Grant je finančný príspevok, ktorý Ti poskytneme na konkrétny nápad. Svoju žiadosti o grant môžeš podávať do 30.apríla 2021. Viac informácií nájdeš na stránke, ktorá sa Ti zobrazí po kliknutí na obrázok tohto článku.

Aktuálna výzva

Správna rada Komunitnej nadácie Bardejov na svojom zasadnutí 9. februára 2021 schválila vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov v grantovom programe A(tra)ktívny Bardejov. Cieľom programu je podpora občianskych aktivít prispievajúcich k výraznejším zmenám v meste zatraktívňujúcim a skvalitňujúcim život obyvateľov Bardejova. Svoje žiadosti o grant môžete podávať do 12.apríla 2021. Viac informácií si pozriete na stránke, ktorá sa Vám zobrazí po kliknutí na obrázok tohto článku.

Výročná správa 2019

Prečítajte si viac o našej činnosti a našich aktivitách v čerstvej výročnej správe za rok 2019. Dozviete sa, aké projekty sme podporili v predchádzajúcom roku, na čo sme použili 2% z daní, kto sú naši dobrovoľníci a darcovia, prípadne ako nás môžete ďalej podporiť. Celú Výročnú správu si môžete pozrieť na stránke, ktorá sa Vám zobrazí po kliknutí na obrázok tohto článku.

Darujte online

Aj tá najmenšia podpora je dôležitá. Už 15 rokov aj vďaka Vašim individuálnym darom pomáhate podporovať rôzne tvorivé projekty v meste Bardejov a blízkom okolí. Ak chcete pokračovať, alebo sa stať jedným z našich podporovateľov a prispieť tak k pestrejšiemu a kvalitnejšiemu životu v Bardejove, kliknite na obrázok článku a presmerujeme Vás na ďalší krok k darovaniu. ĎAKUJEME!

Nemôžeme hneď teraz urobiť všetko, ale môžeme hneď teraz urobiť niečo. (Calvin Coolidge)
/images/twitter-icon.png