Contact

Komunitná nadácia Bardejov
Radničné námestie 21
085 01  Bardejov
Slovakia
tel.:  (+421)-907-972-763
e-mail.: knbj@bardejov.sk

IČO: 37880136
DIČ: 2021758651

Bank account number: 
363 464 4004 / 5600
IBAN: SK44 5600 0000 0036 3464 4004
BIC bank code: KOMASK2X
Prima Banka Slovensko, a.s. , Bardejov