Deň aktívneho občianstva

7. November 2012
od 15:00
v Libresso Löwy (Kníhkupectvo radosť, Radničné námestie 26)

Komunitná nadácia pozýva všetkých obyvateľov mesta i širokého okolia, ktorí sa chcú dozvedieť viac o aktivitách a projektoch zrealizovaných v tomto roku, v rámci našich grantových programov. Zároveň máte možnosť zapojiť sa do neformálnej diskusie o aktuálnych potrebách bardejovskej komunity a spoločne hľadať nápady, ako ich vlastnými občianskymi aktivitami môžeme napĺňať.

Cieľom tohto stretnutia je prepájať ľudí občiansky aktívnych v našom meste a osobnými stretnutiami získať viac informácií o možnostiach realizácie svojich nápadov a tiež nabrať vzájomnú inšpiráciu.

Program stretnutia:

  • Osobná prezentácia úspešne zrealizovaných projektov samotnými tvorcami a realizátormi
  • Vyhodnotenie najúspešnejšieho projektu, ktorý získa predschválený grant v roku 2013 v jednom z grantových programov KNBJ
  • Neformálna diskusia o aktuálnych potrebách bardejovskej komunity a možnosti ich naplnenia prostredníctvom občianskych aktivít a dobrovoľníctva
  • Hudobne budú toto podujatie sprevádzať mladé a talentované sestry Baňkové.

Toto podujatie organizuje Komunitná nadácia po prvýkrát aj vďaka finančnej podpore z prostriedkov CEE Trust a C.S. Mott Foundation v rámci V4 Community Foundation Maturity Program.