Benefičný večer

Benefičný večer komunitnej nadácie sa stal významnou kultúrno-spoločenskou udalosťou, ktorou sa zameriavame na rozvoj miestneho darcovstva a filantropie.  Cieľom Benefičného večera je finančná podpora grantových programov prostredníctvom dražby (obrazov miestnych umelcov a žiakov umeleckých škol, keramických prác klientov integračného zariadenia  KOR-GYM a rôznych starožitností), zároveň je príležitosťou na poďakovanie významným darcom, podporovateľom a dobrovoľníkom nadácie.

Pre jeho významný prínos k rozvoju miestneho darcovstva a posilňovaniu medziľudských vzťahov v komunite ho organizujeme už osem rokov a posledné tri roky v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska, vždy v máji.

Pozrite si fotografie z našej galérie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako prebiehal Benefičný večer v tomto roku, prečítajte si aktuálnu správu z Benefičného večera 2017.

/images/twitter-icon.png