Čistý Bardejov

Program Čistý Bardejov sa uskutočňuje každoročne už od roku 2005 v spolupráci s mestskou samosprávou. Táto iniciatíva je súčasťou realizovaného Strategického plánu ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta a má za úlohu aktivizovať obyvateľov mesta k aktívnejšiemu prístupu k životnému prostrediu a skrášľovaniu akéhokoľvek prostredia na území mesta. „Čistý Bardejov“ je realizovaný v dvoch úrovniach.

Prvá má motivačný charakter, spočívajúci vo verejnom ocenení (morálnom, finančnom i materiálnom) troch rodín, bytových spoločenstiev a organizácií, ktoré dosiahnu svojou starostlivosťou najkrajšie upravené okolie pred svojím rodinným domom, obytným domom a organizáciou (firmou, školou a pod.).

Druhá úroveň programu je reštrikčného charakteru so zameraním na vyhľadávanie tzv. „hyzdičov mesta“. Priestranstvá a objekty, ktoré svojím vzhľadom narúšajú estetický vzhľad príslušnej časti mesta budú prostredníctvom fotodokumentácie a textu umiestňované na webovej stránke nadácie a majitelia, resp. správcovia „hyzdičov“ budú písomne vyzývaní k odstráneniu týchto nedostatkov. Z tohto dôvodu Komunitná nadácia Bardejov vyzvala všetkých Bardejovčanov, ktorým záleží na kvalitnom a estetickom prostredí svojho mesta, aby prostredníctvom fotografií zaslaných do kancelárie nadácie, resp. mailom na knbj@bardejov.sk poukázali na nedostatky v správe a údržbe tých miest a objektov, ktoré narúšajú vzhľad mesta a jeho životné prostredie. O najväčšom “hyzdičovi” rozhodujú študenti stredných škôl spomedzi nahlásených „kandidátov“. Vyhodnotený najväčší “hyzdič” získava cenu Bodliak mesta na slávnostnom vyhodnotení, vždy v októbri príslušného roku. Každý, kto sa aktívne zúčastní tohto programu prispením aspoň dvoch fotografií, získa od komunitnej nadácie tričko s logom „Čistý Bardejov“.


SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE PROGRAMU ČISTÝ BARDEJOV V ROKU 2018

Komunitná nadácia Bardejov oceňovala víťazov súťaže O najkrajšie okolie a udelila „Bodliak mesta za rok 2018“.

V piatok, 12.októbra t.r. už po 14-ty krát verejne vyhodnocovala Komunitná nadácia Bardejov svoj najväčší program – Čistý Bardejov.

Program je charakteristický tým, že občania môžu požiadať komunitnú nadáciu o grant do sumy 600 € pre skrášlenie okolia pred svojím bytovým domom, alebo na zveľadenie verejného priestoru,  ale tiež tým, že všetky objekty a priestranstvá v meste sú hodnotené v troch kategóriách: 1. rodinné domy, 2. bytové domy a 3. organizácie.

Treťou úrovňou programu je reštrikčná súťaž zameranej na vyhľadávanie tzv. hyzdičov mesta. Vyhodnotený najväčší hyzdič získava každoročne  putovnú „ cenu “ Bodliak mesta.

Za rok 2018 toto ocenenie získal, na základe vyhodnotenia študentov Strednej priemyselnej školy, Súkromného gymnázia  a on – line hlasovania verejnosti z  9 „ kandidátov – hyzdičov “ objekt – Stredisko obchodu a služieb v Bardejovských Kúpeľoch, vlastníkom ktorého je Mesto Bardejov.

V kategórii Rodinné domy boli v tomto roku ocenení:

1. rodina Stanislava Kizu, ul. Kukučínova 8                          
2. rodina Juraja Mačejovského, ul. Kutuzovova 30
3. rodina Ivana Hosta, ul. Tehelná 89

Kategória Bytové domy:

1.obyvatelia bytového domu na ul. A. Svianteka č. 4 a 5 – Vinbarg
2. obyvatelia bytového domu na ul. Tačevská 10
3. obyvatelia bytového domu na ul. J. Grešáka 17

Kategória Organizácie:

1. Penzión ADRIÁN, mestská časť B. N. Ves, majiteľ Adrián Lozák
2. Penzión LIPKA, Duklianska č. 2988 (pred B. Kúpeľami), majiteľ Milan Volk
3. COFFE BAR, Priemyselná 4164 – , majiteľka Viktória Sýkorová.

Finančnými darcami a reklamnými partnermi programu Čistý Bardejov 2018 boli: firma Anavek – Jaroslav Greš Vaľa, Hobby/bj – Vladimír Kažimír a Obuv špeciál – Miroslav Matys.


Video: Diskusia o Čistom Bardejove so zástupcami mesta:

BESEDA: Využívanie zelených plôch v Bardejove, 2018

BESEDA so zástupcami mesta, 2016

Pozrite si galériu “výhercov” ceny Bodliak mesta v minulých ročníkoch.

Krátky film o úspešnej premene jedného z prvých hyzdičov na atraktívny priestor v centre mesta: http://www.youtube.com/watch?v=J9K4KwlVmvk

/images/twitter-icon.png