Čistý Bardejov

Program Čistý Bardejov sa uskutočňuje každoročne už od roku 2005 v spolupráci s mestskou samosprávou. Táto iniciatíva je súčasťou realizovaného Strategického plánu ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta a má za úlohu aktivizovať obyvateľov mesta k aktívnejšiemu prístupu k životnému prostrediu a skrášľovaniu akéhokoľvek prostredia na území mesta. „Čistý Bardejov“ je realizovaný v dvoch úrovniach.

Prvá má motivačný charakter, spočívajúci vo verejnom ocenení (morálnom, finančnom i materiálnom) troch rodín, bytových spoločenstiev a organizácií, ktoré dosiahnu svojou starostlivosťou najkrajšie upravené okolie pred svojím rodinným domom, obytným domom a organizáciou (firmou, školou a pod.).

Druhá úroveň programu je reštrikčného charakteru so zameraním na vyhľadávanie tzv. „hyzdičov mesta“. Priestranstvá a objekty, ktoré svojím vzhľadom narúšajú estetický vzhľad príslušnej časti mesta budú prostredníctvom fotodokumentácie a textu umiestňované na webovej stránke nadácie a majitelia, resp. správcovia „hyzdičov“ budú písomne vyzývaní k odstráneniu týchto nedostatkov. Z tohto dôvodu Komunitná nadácia Bardejov vyzvala všetkých Bardejovčanov, ktorým záleží na kvalitnom a estetickom prostredí svojho mesta, aby prostredníctvom fotografií zaslaných do kancelárie nadácie, resp. mailom na knbj@bardejov.sk poukázali na nedostatky v správe a údržbe tých miest a objektov, ktoré narúšajú vzhľad mesta a jeho životné prostredie. O najväčšom “hyzdičovi” rozhodujú študenti stredných škôl spomedzi nahlásených „kandidátov“. Vyhodnotený najväčší “hyzdič” získava cenu Bodliak mesta na slávnostnom vyhodnotení, vždy v októbri príslušného roku. Každý, kto sa aktívne zúčastní tohto programu prispením aspoň dvoch fotografií, získa od komunitnej nadácie tričko s logom „Čistý Bardejov“.

Video: Diskusia o Čistom Bardejove so zástupcami mesta:

Pozrite si galériu “výhercov” ceny Bodliak mesta v minulých ročníkoch.

Krátky film o úspešnej premene jedného z prvých hyzdičov na atraktívny priestor v centre mesta: http://www.youtube.com/watch?v=J9K4KwlVmvk

/images/twitter-icon.png