Benefičná dražba

SPOLOČNE S VAMI POMÁHAME ZLEPŠOVAŤ ŽIVOT V BARDEJOVE

Vitajte na Benefičnej dražbe Komunitnej nadácie Bardejov v elektronickej podobe.

Vzhľadom na to, že po 3. týždni dražby ostalo ešte niekoľko nevydražených umeleckých diel, rozhodli sme sa pokračovať v dražbe až do vydraženia všetkých diel – teraz s najnižšími cenami.

Vytvorili sme ju pre Vás – aktívnych ľudí, ktorí chcú svojím darom pomáhať
skvalitňovať život v Bardejove a jeho okolí.
Vďaka miestnym i vzdialenejším umelcom, ktorí darovali svoje diela do tejto dražby sme pre Vás vytvorili Galériu umeleckých diel, ako paletu rôznorodých umeleckých prejavov.
Budeme potešení, ak za svoj dar si budete môcť z tejto palety vybrať adekvátne umelecké dielo podľa Vášho vkusu.
Ďakujeme za Váš významný podiel na skvalitňovaní života v Bardejove a jeho okolí prostredníctvom Komunitnej nadácie Bardejov!

Organizácia a spôsob dražby:

Dražba sa uskutočňuje tzv. holandským spôsobom v 3 etapách, t.j.:
Prvý týždeň  od 12. do 21. augusta (nazvaný filantropický týždeň) sú vyvolávacie ceny najvyššie.

V druhom týždni od 22. do 31. augusta (darcovský týždeň)  sú vyvolávacie ceny zostávajúcich diel nižšie.

V treťom týždni od 1. do 8. septembra (týždeň sympatizantov komunitného života) budú ceny zostávajúcich diel najnižšie.

V záverečnej fáze od 16. septembra sú ceny zostávajúcich diel najnižšie.

Záujemca/ darca oznámi číslo alebo názov vybraného diela pracovníkovi nadácie mailom na adr. knbj@bardejov.sk, alebo telefonicky na č.: 0907 972 763. V prípade, že ním vybraté dielo je ešte nevydražené, zarezervuje si dielo na dobu max. 2 dní, ktoré má k dispozícii na poukázanie daru do pokladne, alebo na účet Komunitnej nadácie Bardejov – IBAN: SK44 5600 0000 0036 3464 4004. 
Vydražené diela doručíme darcom na dohodnuté miesto.
ĎAKUJEME!

GALÉRIA UMELECKÝCH DIEL:

1. ŠAPITÓ V ČERVENOMVYDRAŽENÉ

ZUŠ M. Vileca, linoryt,
rozmer: 46 x 37 cm
Vyvolávacia cena v 3. kole 65 €

2. UMENIE TELAVYDRAŽENÉ

ZUŠ M. Vileca, linoryt,
rozmer: 37 x 40 cm
Vyvolávacia cena v 3. kole 80 €

3. ZÁTOKA MORSKÝCH PANNIEN

ZUŠ M. Vileca, linoryt,
rozmer: 37 x 45 cm
Vyvolávacia cena v 4. kole 60 €

4. POD ŠTYROMA LIPAMI S KOCÚROM

ZUŠ M. Vileca, grafika,
rozmer: 39 x 34 cm
Vyvolávacia cena v 4. kole 65 €

3. PÁČIME SA VÁM?VYDRAŽENÉ

ZUŠ M. Vileca, grafika,
rozmer: 38 x 47 cm
Vyvolávacia cena v 3. kole 70 €

5. ŽIVOT POD HLADINOU

ZUŠ M. Vileca, grafika,
rozmer: 42 x 39 cm
Vyvolávacia cena v 4. kole 75 €

6. MODRÁ KAPELAVYDRAŽENÉ

ZUŠ M. Vileca, linoryt,
rozmer: 36 x 45 cm
Vyvolávacia cena v 3. kole 80 €

7. ZIMNÁ POÉZIA V MESTEVYDRAŽENÉ

ZUŠ M. Vileca, tempera,
rozmer: 45 x 57 cm
Vyvolávacia cena v 3. kole 100 €

8. EKO PRELET NAD RADNIČNÝM NÁMESTÍMVYDRAŽENÉ

ZUŠ M. Vileca, tempera,
rozmer: 45 x 57 cm
Vyvolávacia cena v 3. kole 130 €

9. LIETAJÚCA FANTÁZIA

ZUŠ M. Vileca, linoryt,
rozmer: 53 x 45 cm
Vyvolávacia cena v 4. kole 95 €

10. OSTRÉ STRECHY BARDEJOVA

ZUŠ M. Vileca, ceruzka,
rozmer: 45 x 57 cm
Vyvolávacia cena v 4. kole 90 €

11. RENESANČNO GOTICKÝ BARDEJOV

ZUŠ M. Vileca, koláž,
rozmer: 43 x 55 cm
Vyvolávacia cena v 4. kole 95 €

13. PRÍRODA ABSTRAKTNÝM ŠTETCOMVYDRAŽENÉ

tempera, rozmer: 67 x 52 cm
Viera Jarinová,
Vyvolávacia cena v 3. kole 195 €

14. PROMENÁDNY POHĽAD NA BAZILIKU

ilustrácia, rozmer: 50 x 39 cm
Ing. arch. Jakub Lenart.
Záujem o umenie prejavoval asi
od zhliadnutia rozprávky
o dráčikovi–hasičovi. Najskôr
vyštudoval SOŠ v Bardejove, odbor Umelecko-remeselné spracovanie dreva, kde sa okrem remesla mohol stretnúť aj s tvorbou úžitkového umenia. Neskôr bol študentom architektúry a urbanizmu Fakulty umení v Košiciach, ktorú ukončil v r. 2015. Školský čas využil aj na štúdium na Technische Universität v rakúskom Grazi a pracovnú stáž vateliéri Fránek Architects v Brne.
Škola mu okrem architektúry dala možnosť nahliadnuť do grafického dizajnu, venuje sa akvarelu, perokresbe a ich kombinácií s počítačovou grafikou. Snaží sa aj na poli comicsu a kultúrneho plagátu, ktoré majú preňho úžasné možnosti. V súčasnosti pôsobí v Bardejove, kde objavuje čaro kreatívnej práce, manželstva a aktivizmu ako predseda občianskeho združenia Kandelaber. Viac o jeho práci nájdete na www.jakublenart.com.
Vyvolávacia cena v 4. kole 170 €

14.MLYNSKÁ BAŠTA

ilustrácia, rozmer: 47 x 46 cm
Ing. arch. Jakub Lenart
Vyvolávacia cena v 4. kole 170 €

15. VENUŠA

grafika, rozmer: 54 x 54 cm
Mgr. Martin Grega.
Po absolvovaní strednej školy pracoval ako stolár, neskôr ako reštaurátor v Prahe a Karlových Varoch.
Keďže sa v ňom stále viac prehlboval záujem o výtvarné umenie, najmä o maľbu a sochu, v roku 2003
nastúpil na štúdium výtvarnej výchovy na FHPV PU v Prešove.
Po ukončení štúdia sa zamestnal ako umelecký šéf pre výtvarný dizajn v bábkovom divadle Babadlo
v Prešove. Začiatkom roka 2011 založil v Bardejove kreatívny
ateliér Duke – ateliér, ktorý je zameraný na nástennú maľbu, maľbu kulís, airbrush a organizovanie
umelecko-remeselných workshopov.
Vyvolávacia cena v 4. kole 95 €

16. MARS

grafika, rozmer: 54 x 54 cm
Mgr. Martin Grega
Vyvolávacia cena v 4. kole 95 €

17. UŽÍVAJ SI BARDEJOV!

plagát, rozmer: 46 x 64 cm
Lenka Sisák, študovala propagačnú grafiku na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a výtvarnú výchovu a umenie na Prešovskej univerzite v Prešove. Po štúdiách pracovala v Londýne, ako grafická dizajnérka v grafickom štúdiu a externý ilustrátor pre magazíny, spevácke zbory a reštaurácie. Po návrate na Slovensko strávila 9 rokov na materskej dovolenke a objavila svet ručne vyrábaných textilných hračiek a detskej knižnej ilustrácie. Po skončení materskej dovolenky v r. 2019 sa opäť vrátila k svojej vášni – grafickému dizajnu, špeciálne plagátu. Plagát „Enjoy Bardejov“ 2019 – vyselektovaný pre Medzinárodnú výstavu plagátov „City of Bardejov 2019“ v Bardejove. Súčasne vyselektovaný do vydanej publikácie k výstave a na presunuté výstavy v Krakove a Štetíne 2020. Jej plagáty boli súčasťou aj medzinárodných výstav aj v Estónsku a v Ukrajine. Je členkou medzinárodnej poroty medzinárodnej súťaže plagátov „Etno Krakow 2020“.
Vyvolávacia cena v 4. kole 65 €

18. MAPA BARDEJOVAVYDRAŽENÉ

grafika, rozmer: 58 x 46 cm
Mgr. Vladimír Harajda, narodil sa 21. 3. 1955, toho času dôchodca, v roku 1970 pred Konzervatóriom (uvažovaným) dostalo prednosť Gymnázium a futbal. V roku 1974 odišiel do Prešova, kde pôsobil takmer 10 rokov. Kreslenie a osobitne satira je jeho veľký koníček. Okrem vyše 100-vky fejtónov vydal trilógiu výrokov poslancov samosprávy v Bardejove:  
O blchách a slonoch, 
Stlač stredok a drž, 
Na môj povel: Tri-štyri.
Netradičnou formou glosoval históriu Bardejova v knihe Ilustrované fakty, mýty
a legendy o Bardejove.
Výstavy: Satira v Librese Lowy spoločne s barmskými satirikmi r. 2015, Humor a satira samosprávy mesta Bardejov r. 2019, 20 rokov Unesco – fotografie o Bardejove r. 2020
Vyvolávacia cena v 1. kole 150 €

19. NA GOLGOTUVYDRAŽENÉ

grafika, rozmer: 44 x 54 cm
PhDr. Mikuláš Lovacký
Slovenský maliar a grafik, narodený v roku 1942 v Bardejove. V rokoch 1961 – 1966 študoval na FFUPJŠ v Prešove pod vedením J. Bendíka, T. Gálla, M. Petreka, J. Machaja, E. Lehotského, V. Svěrákovej. Zakladateľ skupiny 221 v Prešove. Je od roku 1967 členom Slovenského fondu výtvarných umení. V rokoch 1967 – 1980 sa venoval výskumu a spracovaniu ikonopisnej tvorby na východnom Slovensku. V roku 1969 absolvoval v Brne a Prahe odbor reštaurovania.
Je zriaďovateľom expozície ikonopisnej tvorby na Slovensku v Bardejove, expozície Slobodné kráľovské mesto Bardejov a viacerých ďalších expozícií a výstav. Organizátor mnohých domácich a medzinárodných maliarskych plenérov. Je aj súdnym znalcom z odboru umenia a členom výboru ASA. Okrem maľby, plastiky, emailu, smaltu sa venuje voľnej a úžitkovej grafike, knižnej ilustrácii a reštaurátorstvu.
Vyvolávacia cena v 3. kole 160 €

20. PRVÝ DEŇ DOMAVYDRAŽENÉ

grafika, rozmer: 44 x 54 cm
PhDr. Mikuláš Lovacký
Vyvolávacia cena v 3. kole 170 €

21. POCTAVYDRAŽENÉ

grafika, rozmer: 44 x 54 cm
PhDr. Mikuláš Lovacký
Vyvolávacia cena v 3. kole 160 €

22. POPOLUDNIE V PARKUVYDRAŽENÉ

akvarel, rozmer: 48 x 40 cm
Ľudo Ševčík
Narodil v roku 1966 v Bardejove, kde aj v súčasnosti žije a tvorí. Maľovať začal už ako 9- ročný. Inšpiráciou mu bol jeho starší brat, ktorý ho učil základným ťahom štetcom. Maľuje s prestávkami. Venuje sa viacerým technikám ako je olej, akvarel, kolorovaná perokresba, kresba uhlíkom i ceruzkou. Rád maľuje prírodu, architektúru a portrét. Venuje sa abstraktnej tvorbe a v poslednom období ho upútal surrealizmus. Zúčastňuje sa kolektívnych výstav, domácich i zahraničných plenérov. Vystavoval aj v Ostrave a Českých Budejoviciach.
Vyvolávacia cena v 1. kole 150

23. PRECHÁDZKA KU HRUBEJ BAŠTEVYDRAŽENÉ

olej na soslolite,
rozmer: 44 x 54 cm
Ing. Vladimír Dušenka.
Rodák z Bardejova, stavebný inžinier, v súčasnosti pracuje na odbore výstavby MsÚ v Bardejove. Olejomaľba je jeho koníčkom. Kresliť začal ako 10 – ročný. V tom čase sa mu na výtvarnom krúžku ZDŠ venovali učitelia Jozef Roháľ a Vladimír Nahálka. Tí ho postupne zasväcovali do jeho tajov a viedli prvé ťahy jeho štetca a učili výtvarným technikám. Prvé obrazy začal maľovať po skočení VŠ. Krajinky, portréty, či abstraktné fantázie. Jeho „špecialitou“ je, že svoje obrazy maľuje kdekoľvek v interiéri, sediac na dlážke. Postupne si vytvoril vlastný štýl. Dnes ho charakterizujú predovšetkým olejomaľby na tému Bardejov. S jeho uličkami, zákutiami, historickým námestím. Nechýbajú krajinomaľby, či zátišia s kvetmi. Už viac ako desaťročie vystavuje svoje obrazy na výstave amatérskych výtvarníkov v Bardejove, odkiaľ niektoré „putujú“ aj na výstavy do iných slovenských miest. Nemá žiadnu špeciálnu techniku, ale jeho štýl a pohľad na Bardejov, či prírodu sú už rozpoznateľné medzi maľbami iných výtvarníkov.
Vyvolávacia cena v 2. kole 380

24. BARDEJOV

grafika,
rozmer: 44 x 56 cm
Pavol Tarasovič
Narodil sa 5.4.1961 v Bardejove.
V roku 1982 absolvoval Umelecko–priemyselnú školu v Košiciach u prof. Feďkoviča. V rokoch 1983 – 1985 pracoval ako reštaurátor v Štátnych reštaurátorských ateliéroch Bratislava a od 1985 doteraz ako reštaurátor v Šarišskom múzeu Bardejov.
V roku 1996 sa stal členom Výtvarnej únie Slovenska. Pravidelne prezentuje svoju tvorbu na kolektívnych aj samostatných výstavách doma i v zahraničí.
Vyvolávacia cena v 4. kole 110

25. V ULIČKE NA HRADBÁCHVYDRAŽENÉ

olej na plátne,
rozmer: 50 x 50 cm
Mgr. Ján Šoltés
Narodil sa v roku 1962 v Bardejove. V roku 1982 ukončil štúdium na SUPŠ v Košiciach, odbor propagačná grafika. Je absolventom štúdia na PU-FHPV v Prešove, odbor výtvarná výchova. Hlavným atribútom jeho výtvarnej tvorby je radosť, hravosť, prežitá poetika. Z jeho obrazov vyžaruje veselosť, potešenie. V svojej tvorbe sa vracia ku klasickému obrazu. Venuje sa maľbe a grafike. Žije a tvorí v Bardejove. Prezentuje sa na samostatných výstavách a tak isto sa pravidelne zúčastňuje aj spoločných výstav doma i za hranicami našej vlasti.
Vyvolávacia cena v 3. kole 335

26. ZRKADLO V RÁME

rozmer: 50 x 60 cm
Sklocentrum – Petrišák
Vyvolávacia cena v 4. kole 60 €

KERAMIKA OD INTEGRAČNÉHO ZARIADENIA KOR-GYM, n.o., Hertník

Autori keramických umeleckých diel sú Rudko a Igor, klienti Integračného zariadenia v Hertníku, ktoré svoj osobný mentálny a umelecký rozvoj uskutočňujú v rámci Arte terapie v chránenej dielni zariadenia. Až do minulého roka pod vedením obetavej mentorky, keramikárky pani Márie Kaliňákovej.

27. ČUTORA – ZDROJ DOBREJ NÁLADY

keramika,
rozmer: 15 cm
Vyvolávacia cena v 4. kole 35 €

28. PRECHOD NA „HOME OFFICE“

keramika,
rozmer: 19 cm
Vyvolávacia cena v 4. kole 35

29. ROLANDOV SPOLUBOJOVNÍKVYDRAŽENÉ

keramika,
rozmer: 18 cm
Vyvolávacia cena v 3. kole 50

30. NÁVŠTEVA Z PREŠOVA

keramika,
rozmer: 20 cm
Vyvolávacia cena v 4. kole 35 €

31. BAŠTA KULTÚRNO-KOMUNITNÉHO ŽIVOTA

keramika,
rozmer: 12 cm
Vyvolávacia cena v 4. kole 75 €

32. SLOVENSKÝ HOKEJOVÝ REPREZENTANT
keramika,
rozmer: 16 cm
Vyvolávacia cena v 4. kole 30

33. HAMŠÍKVYDRAŽENÉ
keramika,
rozmer: 13 cm
Vyvolávacia cena v 1. kole 70

34. KRAJČÍRKA POČAS NADČASUVYDRAŽENÉ
keramika,
rozmer: 10 cm
Vyvolávacia cena v 3. kole 35

35. ŠPORTOVÝ VETERÁNVYDRAŽENÉ
keramika,
rozmer: výška 4 cm, šírka 12 cm
Vyvolávacia cena v 3. kole 25 €

/images/twitter-icon.png