Ponuka umeleckých diel

SPOLOČNE S VAMI POMÁHAME ZLEPŠOVAŤ ŽIVOT V BARDEJOVE

Organizácia a spôsob kúpy umeleckých diel:

Záujemca/ darca oznámi číslo alebo názov vybraného diela pracovníkovi nadácie mailom na adr. knbj@bardejov.sk, alebo telefonicky na č.: 0907 972 763. V prípade, že ním vybraté dielo ešte nie je zakúpené, zarezervuje si dielo na dobu max. 2 dní, ktoré má k dispozícii na poukázanie daru do pokladne, alebo na účet Komunitnej nadácie Bardejov – IBAN: SK44 5600 0000 0036 3464 4004. 
Zakúpené diela doručíme darcom na dohodnuté miesto.
ĎAKUJEME!

GALÉRIA UMELECKÝCH DIEL:

1. ZÁTOKA MORSKÝCH PANNIEN

ZUŠ M. Vileca, linoryt,
rozmer: 37 x 45 cm
Cena: 55 €

2. POD ŠTYROMA LIPAMI S KOCÚROM

ZUŠ M. Vileca, grafika,
rozmer: 39 x 34 cm
Cena: 55 €

3. ŽIVOT POD HLADINOU

ZUŠ M. Vileca, grafika,
rozmer: 42 x 39 cm
Cena: 65 €

4. LIETAJÚCA FANTÁZIA

ZUŠ M. Vileca, linoryt,
rozmer: 53 x 45 cm
Cena: 85 €

5. OSTRÉ STRECHY BARDEJOVA

ZUŠ M. Vileca, ceruzka,
rozmer: 45 x 57 cm
Cena: 75 €

6. RENESANČNO GOTICKÝ BARDEJOV

ZUŠ M. Vileca, koláž,
rozmer: 43 x 55 cm
Cena: 85 €

7. PROMENÁDNY POHĽAD NA BAZILIKU

ilustrácia, rozmer: 50 x 39 cm
Ing. arch. Jakub Lenart.
Záujem o umenie prejavoval asi
od zhliadnutia rozprávky
o dráčikovi–hasičovi. Najskôr
vyštudoval SOŠ v Bardejove, odbor Umelecko-remeselné spracovanie dreva, kde sa okrem remesla mohol stretnúť aj s tvorbou úžitkového umenia. Neskôr bol študentom architektúry a urbanizmu Fakulty umení v Košiciach, ktorú ukončil v r. 2015. Školský čas využil aj na štúdium na Technische Universität v rakúskom Grazi a pracovnú stáž vateliéri Fránek Architects v Brne.
Škola mu okrem architektúry dala možnosť nahliadnuť do grafického dizajnu, venuje sa akvarelu, perokresbe a ich kombinácií s počítačovou grafikou. Snaží sa aj na poli comicsu a kultúrneho plagátu, ktoré majú preňho úžasné možnosti. V súčasnosti pôsobí v Bardejove, kde objavuje čaro kreatívnej práce, manželstva a aktivizmu ako predseda občianskeho združenia Kandelaber. Viac o jeho práci nájdete na www.jakublenart.com.
Cena: 150 €

8.MLYNSKÁ BAŠTA

ilustrácia, rozmer: 47 x 46 cm
Ing. arch. Jakub Lenart
Cena: 150 €

9. VENUŠA

grafika, rozmer: 54 x 54 cm
Mgr. Martin Grega.
Po absolvovaní strednej školy pracoval ako stolár, neskôr ako reštaurátor v Prahe a Karlových Varoch.
Keďže sa v ňom stále viac prehlboval záujem o výtvarné umenie, najmä o maľbu a sochu, v roku 2003
nastúpil na štúdium výtvarnej výchovy na FHPV PU v Prešove.
Po ukončení štúdia sa zamestnal ako umelecký šéf pre výtvarný dizajn v bábkovom divadle Babadlo
v Prešove. Začiatkom roka 2011 založil v Bardejove kreatívny
ateliér Duke – ateliér, ktorý je zameraný na nástennú maľbu, maľbu kulís, airbrush a organizovanie
umelecko-remeselných workshopov.
Cena: 85 €

10. MARS

grafika, rozmer: 54 x 54 cm
Mgr. Martin Grega
Cena: 85 €

11. UŽÍVAJ SI BARDEJOV!

plagát, rozmer: 46 x 64 cm
Lenka Sisák, študovala propagačnú grafiku na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a výtvarnú výchovu a umenie na Prešovskej univerzite v Prešove. Po štúdiách pracovala v Londýne, ako grafická dizajnérka v grafickom štúdiu a externý ilustrátor pre magazíny, spevácke zbory a reštaurácie. Po návrate na Slovensko strávila 9 rokov na materskej dovolenke a objavila svet ručne vyrábaných textilných hračiek a detskej knižnej ilustrácie. Po skončení materskej dovolenky v r. 2019 sa opäť vrátila k svojej vášni – grafickému dizajnu, špeciálne plagátu. Plagát „Enjoy Bardejov“ 2019 – vyselektovaný pre Medzinárodnú výstavu plagátov „City of Bardejov 2019“ v Bardejove. Súčasne vyselektovaný do vydanej publikácie k výstave a na presunuté výstavy v Krakove a Štetíne 2020. Jej plagáty boli súčasťou aj medzinárodných výstav aj v Estónsku a v Ukrajine. Je členkou medzinárodnej poroty medzinárodnej súťaže plagátov „Etno Krakow 2020“.
Cena: 55 €

12. BARDEJOV

grafika, rozmer: 44 x 56 cm
Pavol Tarasovič
Narodil sa 5.4.1961 v Bardejove.
V roku 1982 absolvoval Umelecko–priemyselnú školu v Košiciach u prof. Feďkoviča. V rokoch 1983 – 1985 pracoval ako reštaurátor v Štátnych reštaurátorských ateliéroch Bratislava a od 1985 doteraz ako reštaurátor v Šarišskom múzeu Bardejov.
V roku 1996 sa stal členom Výtvarnej únie Slovenska. Pravidelne prezentuje svoju tvorbu na kolektívnych aj samostatných výstavách doma i v zahraničí.
Cena: 100

13. ZRKADLO V RÁME

rozmer: 50 x 60 cm
Sklocentrum – Petrišák
Cena: 55 €

KERAMIKA OD INTEGRAČNÉHO ZARIADENIA KOR-GYM, n.o., Hertník

Autori keramických umeleckých diel sú Rudko a Igor, klienti Integračného zariadenia v Hertníku, ktoré svoj osobný mentálny a umelecký rozvoj uskutočňujú v rámci Arte terapie v chránenej dielni zariadenia. Až do minulého roka pod vedením obetavej mentorky, keramikárky pani Márie Kaliňákovej.

14. ČUTORA – ZDROJ DOBREJ NÁLADY

keramika,
rozmer: 15 cm
Cena: 30 €

15. PRECHOD NA „HOME OFFICE“

keramika,
rozmer: 19 cm
Cena: 30

16. NÁVŠTEVA Z PREŠOVA

keramika,
rozmer: 20 cm
Cena: 30 €

17. BAŠTA KULTÚRNO-KOMUNITNÉHO ŽIVOTA

keramika,
rozmer: 12 cm
Cena: 65 €

18. SLOVENSKÝ HOKEJOVÝ REPREZENTANT
keramika,
rozmer: 16 cm
Cena: 25 €