Verejná zbierka

Ako Komunitná nadácia Bardejov sme od našich Komunitnch trhov spustili aj verejnú zbierku. Jej cieľom je predovšetkým podpora komunitných aktivít v našom meste a podpora aktívnych Bardejovčanov udeľovaním grantov, prostredníctvom grantových programov nadácie.

Verejná zbierka sa bude uskutočňovať formou predaja predmetov a zbieraním dobrovoľných príspevkov do stacionárnych pokladničiek v rámci našich aktivít na Radničnom námestí, Komunitných trhov a pod. až do konca roka 2017.

Ak nás stretnete v niektorom stánku, zastavte sa pri nás a  dozviete sa viac aj o našich aktuálnych aktivitách a možnostiach podpory lokálnych verejnoprospešných aktivít.

Výška vyzbieraných príspevkov v roku 2017: 105 €. Ďakujeme!

/images/twitter-icon.png