Verejná zbierka

Ako Komunitná nadácia Bardejov sme od našich Komunitnch trhov spustili aj verejnú zbierku. Jej cieľom je predovšetkým podpora komunitných aktivít v našom meste a podpora aktívnych Bardejovčanov udeľovaním grantov, prostredníctvom grantových programov nadácie.

Verejná zbierka sa bude uskutočňovať formou predaja predmetov a zbieraním dobrovoľných príspevkov do stacionárnych pokladničiek v rámci našich aktivít na Radničnom námestí, Komunitných trhov a pod. až do konca roka 2018.

Ak nás stretnete v niektorom stánku, zastavte sa pri nás a  dozviete sa viac aj o našich aktuálnych aktivitách a možnostiach podpory lokálnych verejnoprospešných aktivít.

O výške vyzbieraných príspevkov počas konania sa verejnej zbierky Vás budeme priebežne informovať na tejto stránke.
Ak chcete do tejto zbierky prispieť, no nemáte možnosť zúčastniť sa Komunitných trhov, môžete tak urobiť priamo na účet:

SK93 5600 0000 0036 3464 7002 pod variabilným symbolom: 2018001.

Ďakujeme!

/images/twitter-icon.png