Verejná zbierka

Ako Komunitná nadácia Bardejov sme od našich Komunitnch trhov spustili aj verejnú zbierku. Jej cieľom je predovšetkým podpora komunitných aktivít v našom meste a podpora aktívnych Bardejovčanov udeľovaním grantov, prostredníctvom grantových programov nadácie.

Verejná zbierka sa bude uskutočňovať formou predaja predmetov a zbieraním dobrovoľných príspevkov do stacionárnych pokladničiek v rámci našich aktivít na Radničnom námestí, Komunitných trhov a pod. až do konca roka 2020.

Doteraz sa nám vďaka Vám podarilo na podporu komunitných aktivít v našom meste vyzbierať 118 €.

Ďakujeme!

/images/twitter-icon.png