Ľudia

Správca KNBJ: Ing. Jozef Jarina
Programová koordinátorka: Mgr. Jana Jarinová
Pracovná stáž: Mgr. Mariana Potanovičová

Správna rada:
RNDr. Vladimír Savčinský – zástupca riaditeľa Gymnázia L. Stöckelapredseda Správnej rady
MUDr. Ján Fotta – chirurg, NsP sv. Jakuba
MUDr. Andrej Havrilla – primár NsP sv. Jakuba
Milan Herstek – podnikateľ
Ing. Eva Dušenková
Mgr. Konštantín Ondrušek – stredoškolský učiteľ SPŠ
RNDr. Božena Porjandová – majiteľka lekárne
RNDr. Marcel Tribus – riaditeľ Gymnázia L. Stöckela
Ing. Zuzana Uličná – ekonómka

Grantová komisia:
Mgr. Katarína Minárová
Slavomír Katušin
RNDr. Vladimír Savčinský
Ing. Slavomír Kmecík
Mgr. Konštantín Ondrušek
Mgr. Alžbeta Melicherová

Dozorná rada:
Ing. Ján Bušík
Bc. Mariana Patrášová

Mediálna a marketingová komisia
Mgr. Katarína Minárová
Ing. Jozef Jarina
Mgr. Jana Jarinová

/images/twitter-icon.png