Beh za A(tra)ktívny Bardejov

 VYDARENÝ 2. ROČNÍK BEHU ZA A(TRA)KTÍVNY BARDEJOV

Na podporu 4 projektov v programe KNBJ „ A(tra)ktívny Bardejov“ sa zúčastnilo 137 bežcov, ktorí svojím štartovným vo výške 10 €/ bežec podporili predložené 4 projekty.

najviac bežcov podporilo projekt Cirkevnej ZŠ s MŠ v časti Dlhá Lúka – 58 bežcov.

Predkladatelia projektov obdržali na podujatí od správcu Komunitnej nadácie Bardejov symbolické šeky v sumách grantov, ktoré zohľadňujú vyzbierané štartovné pre daný projekt zdvojnásobené zo strany komunitnej nadácie a navýšené o príspevky darcov pre každý projekt:

  1.    Združenie na záchranu Zborovského hradu za projekt „ Zborovský hrad – zapojenie miestnych komunít“ – 1 245,-€
  2.    Cirkevná ZŠ s MŠ v mestskej časti Dlhá Lúka za projekt „Čitáreň u Sv. Faustíny“ – 1090,-€
  3.    Združenie Different za projekt „ I pred Baštou nám je dobre“ – 878,-
  4.    Komunitná nadácia Bardejov za projekt „ Oživenie Parku Európy“ – 438,- €

Víťazi 2. ročníka Benefičného behu:

HLAVNÝ BEH

Kategória Ženy:

1. miesto  ZUZANA IĽOVÁ
2. miesto  MATRINA GIŇOVSKÁ
3. miesto  LUCIA KOSCELNÍKOVA

Kategória Muži:

1. miesto  ŠTEFAN EVIN
2. miesto  PAVOL BABEJ
3. miesto  VLADIMÍR FRICKÝ

HOBBY BEH

Kategória Ženy:

1. miesto  JANA RIMARČÍKOVÁ
2. miesto  LENKA DUTKOVÁ
3. miesto  DANA VAŠKOVÁ

Kategória Muži:

1. miesto  GABO NOVÁK
2. miesto  STANISLAV ŠESTÁK
3. miesto  DANIEL DZURIŠ

Výsledné tabuľky časov – HOBBY BEH a HLAVNÝ BEH