Od Aktívneho Občianstva k EuroObčianstvu

Projekt mesta Bardejov: Od aktívneho občianstva k euroobčianstvu podporený v rámci programu Európskej komisie Európa pre občanov.                  

Hl. cieľom projektu bolo poskytnúť príležitosť občanom partnerských miest v projekte spolupodieľať sa na vytváraní stále viac prepojenej Európy, rozvíjať občianstvo EÚ  cez výmenu skúsenosti a spoznávanie jej kultúrnej rozmanitosti. Špecifickým cieľom je  pomáhať pri hľadaní partnerov a vytvárať siete medzi súčasnými a potenciálnymi účastníkmi projektu.

Cieľovými skupinami boli neziskové organizácie, mestské organizácie pracujúce s mladými ľuďmi alebo seniormi, miestne samosprávy a verejnosť.

Ciele projektu sme naplnili tým, že sme umožnili cieľovým skupinám spoznávať aktívnych ľudí  a ich aktivity v jednotlivých partnerských mestách,  umožnili im výmeny ich skúseností v zapájaní sa do verejného života v meste, ich aktívneho starnutia i oboznámili sa s podmienkami, aké vytvárajú pre ich aktivity príslušné miestne samosprávy. Zároveň  cieľové skupiny (viac ako 130 ľudí) získali poznatky o úspechoch EÚ, jej politikách smerom k  cieľovým skupinám i možnostiach ovplyvňovať tvorbu politík EÚ zdola a vyjadrovali sa k nim v spoločných debatách s poslancom Európskeho parlamentu. Tieto aktivity ako občiansky prieskum uskutočnený v každom partnerskom meste, zameraný na zmapovanie zapájania sa obyvateľov do verejného života v meste a názoroch na spoločnú EÚ i vyjadreniach sa k politikám EÚ, workshopy so spoločnými debatami v dvoch partnerských mestách (v októbri 2013: Maribor – Slovinsko, vo februári 2014 v Českej republike),v Júni 2014: konferencia počas 3 Dní Európskych partnerstiev v Bardejove a Krynici, kultúrne vystúpenia umelcov z každého partnerského mesta počas Dní Európskych partnerstiev v Bardejove, poviedli k prerasteniu doteraz aktívneho občianstva v jednotlivých partnerských mestách do aktívneho európskeho občianstva a vytvoreniu sietí medzi partnerskými mestami i subjektmi zúčastnenými v projekte. Vytvorené siete partnerstiev si v závere projektu zostavili svoj Akčný plán budúcej spolupráce.

Kľúčovými nástrojmi pri tvorbe a fungovaní partnerstiev boli komunikačné a propagačné médiá vytvorené v projekte (spoločná web stránka, DVD a brožúra o partneroch a projekte), propagujúce zároveň EÚ a jej politiky zamerané na zlepšovanie života mladých ľudí a seniorov.

Jedným z výstupov projektu boli aj návrhy a odporúčania aktívnych účastníkov debát na workshopoch a konferencii – na DG pre komunikáciu pri Európskej komisii a miestnym a regionálnym samosprávam v regiónoch partnerských miest v projekte.

Zoznam partnerov projektu :

1. Mesto Krynica – Poľsko

2. Mesto Přerov – Česká republika

3. Mesto Lugoj – Rumunsko

4. Mesto Amatas – Lotyšsko

5. Mesto Montemarciano – Taiansko

6. Mesto Maribor – Slovinsko

Mesto Bad Sooden – Allendorf – Nemecko, zapojené do projektu v začiatočnej fáze, neskôr zrušilo svoju účasť.

VÝSTUPY Z PROJEKTU
Návrhy a odporúčania miestnym samosprávam
Návrhy a odporúčania Európskej komisii

Formulár o ukončení projektu nájdete TU.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: activeeurocitizenship.eu