• Naša misia

    Posted on Január 26, 2012 by in Nezaradené

    Komunitná nadácia Bardejov je nezisková organizácia, ktorá finančne podporuje lokálne aktivity občanov a mimovládnych organizácií prispievajúc k zvýšeniu kvality života v meste Bardejov. Tieto aktivity môžu byť realizované v rôznych oblastiach: • ochrana životného prostredia • práca s deťmi a mládežou • podpora rozvoja demokracie a etnicky a nábožensky tolerantného prostredia • rozvoj kultúry, športu, vzdelávania a voľnočasových aktivít občanov mesta • ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov

Comments are closed.
/images/twitter-icon.png