Kategórie
Nezaradené

Deň otvorených dverí

Dňa 16. mája 2012 od 11.00 do 17.00 hod. otvára 8 komunitných nadácií na Slovensku symbolicky svoje dvere verejnosti a oslávi tak Deň komunitných nadácií. Medzi nimi aj Komunitná nadácia Bardejov.
Cieľom Dňa komunitných nadácií je každoročne v máji spoločne prezentovať dosiahnuté výsledky doterajšej práce komunitných nadácií, informovať širokú verejnosť o ich fungovaní a o možnostiach spolupráce.
Pri tejto príležitosti si každá komunitná nadácia pre svojich návštevníkov pripraví množstvo užitočných informácií a príjemné prostredie pre osobné stretnutia.

Kategórie
Nezaradené

Naša misia

Komunitná nadácia Bardejov je nezisková organizácia, ktorá finančne podporuje lokálne aktivity občanov a mimovládnych organizácií prispievajúc k zvýšeniu kvality života v meste Bardejov. Tieto aktivity môžu byť realizované v rôznych oblastiach: • ochrana životného prostredia • práca s deťmi a mládežou • podpora rozvoja demokracie a etnicky a nábožensky tolerantného prostredia • rozvoj kultúry, športu, vzdelávania a voľnočasových aktivít občanov mesta • ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov

Kategórie
Nezaradené

Komunitná nadácia

Komunitná nadácia Bardejov ma nový web… Zoznámte sa