rok 2011

Rok 2011 – Objekt bývalej psychiatrie (zodpovedný – Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba)