rok 2008

Rok 2008 – Radničné námestie č.14 – zadný trakt, vedľa letnej záhrady reštaurácie Roland (zodpovedný vlastník objektu).