• Rok 2016

    Posted on 8 novembra, 2017 by

    Rok 2016 / Protipovodňový múr – betónový zásah do koryta horného toku rieky Topľa, jeden z najmenej šetrných protipovodňových opatrení, vo výške 120 cm od úrovne chodníka (zodpovedný – Povodie Bodrogu a Hornádu, Mesto Bardejov).

    Protipovodňový múr – betónový zásah do koryta horného toku rieky Topľa, jeden z najmenej šetrných protipovodňových opatrení, vo výške 120 cm od úrovne chodníka (zodpovedný – Povodie Bodrogu a Hornádu, Mesto Bardejov).

Comments are closed.
/images/twitter-icon.png