Rok 2015

Rok 2015 – Areál bývalých kasárni – zodpovedný majiteľ General Estate Development